Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ferietillæg ved ferie med løn

Læg mærke til dine lønsedler - reglerne for udbetaling af ferietillægget er ændret med den nye ferielov.

Mange kolleger har måske med undren kigget på deres maj-lønseddel og set et mindre ferietillæg, end forventet. For reglerne for udbetaling af ferietillægget er ændret med den nye ferielov.

Hvor man efter den gamle ferielov fik udbetalt den lovbestemte 1% i ferietillæg med lønnen for maj måned - og altså skulle havde optjent ret til det i et forudgående optjeningssår - så er reglerne ændret med den nye ferielov. Så hvis man har været vant til et ekstra beløb i form af ferietillæg lige inden sommerferien, så må mange vænne sig til, at det fremover ser lidt anderledes ud. Ferielægget udbetales i portioner, men summen af portionerne skal være den samme som tidligere.

Efter den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august året efter. I den periode optjener man løbende ferie og kan løbende afholde det man har optjent. Det kaldes samtidighedsferie. Princippet om samtidighedsferie gør, at et ferietillæg ikke længere skal optjenes i et forudgående feriesår, men skal være til rådighed, når man holder ferien.

Efter den nye ferielov udbetales ferietillægget forud, og det kan ske på to måder.

Ferietillægget kan udbetales samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Dvs. at holder du 1 ud af 5 ugers ferie udbetales 1/5 af ferietillægget enten med lønnen lige før ferien eller for den måned, hvor ferien holdes. Er der i overenskomsten aftalt ekstra ferieuger, bliver fordelingen ændret tilsvarende til 1/6 eller 1/7 osv. Det kan nok volde praktiske vanskeligheder at udbetale helt præcist samtidig med at ferien afholdes.

Ferietillægget kan i stedet udbetales forud i to rater sådan, at ferietillæg for perioden fra den 1. september til den 31. maj året efter udbetales sammen med lønnen for maj måned i indeværende år, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned. Formålet er det samme som den første metode, nemlig, at ferietillægget skal være tilgængeligt, når man holder ferie. Første rate udgør altså ferietillæg for 9 ud af 12 måneder, mens anden rate udgør ferietillæg for 3 ud af 12 måneder – tilsammen ferietillæg for 12 måneder. Da ferietillæg betales forud, er der i ferieloven også en regel om, at allerede udbetalt ferietillæg ikke kan kræves tilbagebetalt. Der kan dog modregnes i udestående løn mv. i tilfælde af fx fratræden.

Det er arbejdsgiver som beslutter, om tillægget ydes 2 gange årligt (henholdsvis ultimo maj og ultimo august) eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Det der er beskrevet ovenfor, er ferielovens udgangspunkt, men der er visse muligheder for at aftale andre løsninger. Ferieloven gælder kun de lovbestemte krav. Har man fx aftalt et forhøjet ferietillæg i sin ansættelseskontrakt, kan man aftale andre udbetalingstidspunkter for forhøjelsen. Har man via en overenskomst ret til en forhøjelse, er det som regel også her aftalt, hvordan udbetalingen skal ske.

Feriefridage er ikke med i denne opgørelse. De udløser ikke et ferietillæg

Efter ferieloven har man ret til at holde ferie med løn + et ferietillæg eller at modtage godtgørelse på 12,5% af sin løn. Får man feriegodtgørelse anses ferietillægget for indeholdt i de 12,5%.

Kommentarer