Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Få hjælp af DJ til at starte et fagligt netværk

Har du en idé til et fagligt relevant netværk, klæder DJ dig på med gratis kurser i, hvordan du opstarter og faciliterer et netværk. Læs her, hvordan du kommer i gang.

Få fem gode netværksråd


Freelance-journalist Marie Varming får selv dækket sit netværksbehov på DJ’s Fagfestival, gennem Freelancegruppens aktiviteter og i pingpong-grupper for mediefolk på Facebook.
Her følger hendes fem netværksråd til andre freelancere:

1. Hav fortrolige, du kan rase ud hos, når din redaktør eller kilde optræder uhensigtsmæssigt. Så kommer du ikke til at skrive en uigennemtænkt sur mail.

2. Gå hellere til et netværksmøde eller fagligt arrangement for meget end ét for lidt. Du får altid et eller andet med hjem. Om ikke andet får du et par timer i egne tanker, hvor du kan ideudvikle

3. Sig altid ja til at møde nye mennesker, selv om du har travlt og ikke helt kan se formålet. De gemmer sikkert på en god historie, ide eller kontakt.

4. Vær ikke bange for at dele professionelt med ’konkolleger’. Man får mere, end man afgiver, når man netværker med andre freelancere.

5. Invester i en plads på et kontorhotel eller lignende, hvis du har svært ved at få gang i din forretning. Det giver følelsen af at gå på arbejde, og du får inspiration fra de andre.

Julefrokost, strategiseminar, DHL-stafet – fællesaktiviteter med fagligt og socialt indhold knytter de fastansatte sammen på arbejdspladserne. For selvstændige og freelancere er denne type arrangementer sjældent en del af jobbet. Vil man indgå i faglige og sociale fællesskaber, må man selv ud at opsøge dem.


Skab et netværk med DJ i ryggen

DJ understøtter aktivt de medlemmer, der vil starte netværk med forskelligt fokus og indhold. 
”Vi udbyder kurser i facilitering af fagligt relevante netværk. Her klæder vi initiativtagerne på til at etablere et netværk - mod at de driver det under DJ-flag,” fortæller Mads Løkke Rasmussen, der er faglig konsulent i DJ.

Træningsindsatsen har kastet flere forskellige netværk af sig for selvstændige og freelancere.

”Vi understøtter formuleringen af initiativtagerens netværkspitch. For at generere et tilstrækkeligt antal tilmeldinger til netværket udsender vi via vores database direct mails til potentielle medlemmer. På baggrund af de indkomne tilmeldinger hjælper vi initiativtageren med at udvælge de fagligt stærkeste og mest egnede medlemmer til netværket,” uddyber han.

Netværk giver et boost

De seneste år har flere forskellige netværk for freelancere og selvstændige skabt værdi for medlemmerne.   

”’Freelancere med høj indkomst’, ’Små selvstændige’, ’Freelancere på Fyn’,” remser Mads Løkke Rasmussen navnene på netværkene op.

”Generelt har vi succes med at samle freelancere og selvstændige. De er lette at afgrænse i DJ’s database, og folk er glade for at blive inviteret. De føler, at de bliver set og taget seriøst.”

Mødet med fagfæller, man kan spejle sig i og sparre med, giver mange et karrieremæssigt boost, oplever konsulenten.


”I DJ tror vi på denne særlige form for læring, der rummer refleksion over egen og andres praksis. I netværkene træder der ikke en ekstern oplægsholder ind og spiller klog. Alle medlemmerne er ligestillede eksperter, og alle har udfordringer, de kan dele.”

Sænk det professionelle panser

Netop deling er nøgleordet i netværkssammenhæng, understreger Mads Løkke Rasmussen.

”Det handler om at møde op med den rette attitude og lysten til at give. Når alle investerer, arbejder de andres ressourcer og opmærksomhed for dig. Der løfter netværket sig. Det bliver tættere og mere relevant for alle.”


Typisk tager det et par møder at skabe den indbyrdes fortrolighed og tillid, der får folk til at sænke deres professionelle panser.


”Vi kan ikke garantere, at der skabes værdi allerede fra første netværksmøde. Først når alle blotter sig, kommer læringen. Den kræver, at folk tør stå frem med deres svage sider, sige, hvad de tænker, og modtage feedback fra de andre.”


Freelancere har politisk indflydelse

Sus Falch er formand for FreelanceGruppen, som p.t. tæller ca. 2.000 medlemmer. En gruppe, der har et bredt udbud af kurser og faglige aktiviteter. Det vigtige her er ligeledes fællesskabet, understreger formanden.


”Gruppens medlemstal batter, når vi vil øve politisk indflydelse. Alle har gavn af det, fordi deres specifikke faglige interesser bliver varetaget. Som stemme i forbundet får vi større gennemslagskraft, jo flere vi er. Vi bliver hørt i mange sammenhænge, og vi gør en stor fagpolitisk indsats - både i forbundsregi og i andre fora.”


Hvert år vedtager FreelanceGruppens generalforsamling et arbejdsprogram med det indhold, medlemmerne giver bestyrelsen mandat til at beskæftige sig med. Gruppen gør også en stor indsats for at oprette netværk for freelancere på de store mediearbejdspladser.


”Vi laver Facebook-grupper, organiserer folk og får dem til at dele deres erfaringer, arbejdsvilkår etc. Det gør den enkelte endnu stærkere,” forklarer Sus Falch.

Efteruddannelse giver værdi

Hun fremhæver også FreelanceGruppens faglige kurser. Man kan blive efteruddannet i at lave podcasts, lægge kommunikationsstrategier, producere video og web og meget andet. Også det årlige freelanceseminar ifm. generalforsamlingen er meget velbesøgt.


”I bestyrelsens kursusudvalg er vi bevidste om, at vores aktiviteter skal opkvalificere folk. Vi sætter ind, hvor der er efterspørgsel. Konkret skal kurserne give medlemmerne kvalifikationer, som de kan tjene penge på.”

Solister med samme arbejdsform

Hun kalder FreelanceGruppen ’et femstjernet netværk’, fordi her findes så bredt et udbud af fagprofiler inden for bl.a. journalistik, foto, grafik, blogging, SoMe og kommunikation.


”Vi er alle solister og til en vis grad konkurrenter. Men vi er også kolleger og samarbejdspartnere. Vores fælles referenceramme er vores selvstændige arbejdsform - ikke kun vores specifikke fag. Det giver en styrke.”

Det sociale aspekt har tilmed en stor betydning.


”Vi har medlemmer over det meste af verden, så netværket fungerer ikke kun fysisk, men i høj grad også på virtuelle platforme. Den kollegiale sparring er vigtig. Fordelen er, at du i gruppen finder både folk, der ligner dig selv, og medlemmer med helt andre fagligheder. Diversiteten gør det også muligt at indgå professionelle alliancer med andre freelancere med henblik på at udbyde større opgaver til kunder.”


Deler viden med andre freelancere

Et andet forum, hvor freelancere kan mødes og få fagligt input, er til DJ BIZ-panelets session  ’Hvordan gør de erfarne selvstændige?’, som har kørt en årrække. En af de tre rutinerede freelancere, der her holder oplæg om sit arbejdsliv, er journalisten Marie Varming.

”Tidligere kontaktede mange freelancere mig med spørgsmål om, hvordan man driver en forretning. Det motiverede mig til at lægge foredraget ind i DJ-regi. Jeg har mødt folk, der undrer sig over, at jeg giver mine guldkorn væk til andre freelancere, som jo dybest set er mine konkurrenter. Men det har aldrig kostet mig kunder at dele min viden. Tværtimod gør det mig skarpere på min egen forretning at sætte ord på mine metoder,” fortæller hun.

Råd om revisor, kontor og løn

Til foredragene møder hun medlemmer, der overvejer at blive selvstændige.

”De stiller konkrete spørgsmål om, hvor jeg har kontor, og hvilken revisor jeg bruger. Og så vil de vil vide, om man kan leve af at arbejde som freelancejournalist. Jeg møder skeptikere, der mener, at mediemarkedet er udhulet, og at indtjeningen er for lav for freelancere. Men de fleste er positive. Tit melder tilhørere tilbage til mig, at oplægget gav dem det afgørende mod til at springe ud som freelancere.”


Det store fremmøde til foredragene sender Marie Varming et signal om, at freelancere gerne investerer en eftermiddag i at udveksle erfaringer med fagfæller.


”Folk møder op for at få redskaber, de kan bruge i deres freelancekarriere. Men møderne har en vigtig social sidegevinst. Folk kommer også, fordi de synes, det er hyggeligt.”

Kom på kursus i at facilitere et DJ-netværk


Hvis du vil starte et nyt netværk for DJ, medier & kommunikation, tilbyder forbundet dig et faciliteringskursus. Næste to dages-kursus finder sted den 16. marts og den 27. marts – begge dage kl. 10-15.

Kontakt DJ’s faglige konsulent Mads Løkke Rasmussen for yderligere info.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.