Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Er du i god tro, når du linker?

EU-domstolen fastslår i en ny dom, at det udgør en ophavsretskrænkelse at linke til 'ulovligt' materiale. Hvis du ikke er en kommerciel aktør, kan du dog have været i god tro. Baggrunden for dommen var en letpåklædt kvinde...

Dommen fra EU-domstolen fastslår, at du ikke må linke til materiale, som i første omgang er lagt på nettet uden rettighedshaverens samtykke (’ulovligt’ materiale). Er du en ikke-kommerciel aktør formodes det dog, at du ikke har vidst, at materialet har været ulovligt, og at du derfor har handlet i 'god tro'. For kommercielle aktører og andre, som placerer links med vinding for øje, er der til gengæld en formodning for det modsatte.

Dommen gør det klart, at

  • Kommercielle aktører og andre, der linker med vinding for øje, har en pligt til at afklare de rettighedsmæssige forhold, inden de linker til materialet,
  • Kommercielle aktører og andre, der linker med vinding for øje, formodes at vide, om de har linket til ’ulovligt’ materiale,
  • Ikke-kommercielle aktører som udgangspunkt ikke formodes at vide, at de linker til ’ulovligt’ materiale,
  • Det er begge formodningsregler. Det betyder, at hvis det er åbenbart, at materialet er ’ulovligt’, er den ikke-kommercielle aktørs links næppe lovlige. Har en kommerciel aktør omvendt gjort alt rigtigt for at afklare, hvorvidt materialet er ’ulovligt’ inden det bliver bragt – men at det siden viser sig, at det alligevel er 'ulovligt' – har denne muligvis ikke begået en ophavsretskrænkelse, og
  • En rettighedshaver kan gøre et link ulovligt ved at oplyse den aktør, som linker, at linket fører til ’ulovligt’ materiale.

Undersøgelsepligt

Det er endnu uafklaret, i hvor stor udstrækning en kommerciel aktør har pligt til at undersøge lovligheden af det materiale, som denne linker til. På samme måde angiver dommen heller ikke de nærmere grænser for, hvornår en aktør kan anses for at linke med vinding for øje. Det må være klart, at linker en kommerciel aktør vil handlingen formentlig blive anset for at ske med vinding for øje. 

På samme måde er det heller ikke fastlagt, hvor åbenlyst ’ulovligt’ materiale skal være, før en aktør, der linker, burde vide, at materialet var ’ulovligt’.

Linking generelt

Dommen er den seneste i EU-domstolens føljeton om linking. Først kom Svensson/Retriever-sagen omhandlende dybe links generelt, som kort efter blev fulgt op af kendelsen i BestWater-sagen. Resultaterne af disse domme er ikke blevet ændrede.

Den nye dom ændrer således ikke på, at du ikke må:

  • Linke til materiale, hvor du omgår betalingsmure eller på anden måde omgår lukkede hjemmesider uden tilladelse,
  • Linke systematisk og udnytte det kommercielt, eller
  • Linke på en måde eller i en sammenhæng, som er krænkende for ophavsmanden. Det kan navnlig være relevant, hvis du indlejrer – embedder – linket.

Det startede med et letpåklædt kvinde

Den nye dom startede i Holland. Her var en hollandsk reality- og TV-stjerne i oktober 2011 blevet fotograferet til det hollandske Playboy-magasin. Magasinet ville vise billederne i december-udgaven. Inden da havde internetsiden GeenStijl dog offentliggjort et link til en australsk internetside, hvor billederne var placeret. Det hollandske Playboy-magasin bad selskabet bag GeenStijl om at fjerne sine links til den australske hjemmeside. Dette undlod GeenStijl. Til gengæld blev billederne fjernet fra den australske hjemmeside. Herefter offentliggjorde GeenStijl igen et link til anden hjemmeside, hvor billederne var placeret. På den hjemmeside blev billederne imidlertid også fjernet, men GeenStijl offentliggjorde i stedet en ny artikel med links til nye steder, hvor billederne var placerede.

Herefter anlagde selskabet bag det hollandske Playboy-magasin sag mod selskabet bag GeenStijl ved en domstol i Amsterdam. Sagen endte gennem to appeller ved den hollandske højesteret. Den hollandske højesteret var i tvivl, hvordan den skulle behandle linking til ’ulovligt’ material og spurgte derfor EU-domstolen.

Mere linking

Det vil nu være op til de danske – og øvrige europæiske domstole – at fastsætte de nærmere grænser for de nye formodningsregler. De danske domstole kan om nødvendigt spørge EU-domstolen til råds. DJ forventer, at EU-domstolen igen kommer til at tage stilling til spørgsmål om linking.

Udvis varsomhed

Indtil det er afklaret, bør særligt professionelle aktører udvise varsomhed i forbindelse med linking. DJ anbefaler, at du undersøger de rettighedsmæssige forhold nærmere, hvis du ikke er sikker på, at materialet, som du linker til, er ’lovligt’. Det kan navnlig være tilfælde, hvor du linker til private profiler på sociale medier, til private hjemmesider eller til hjemmesider, hvor administratoren erfaringsmæssigt ikke altid har sikret sig rettighederne til materialet på siden. Det er typisk tilfældet ved brugergenereret indhold. Linker du som privatperson, er det ikke nødvendigt at udvise helt den samme varsomhed. DJ anbefaler, at du bruger din sunde fornuft og respekterer andres ophavsret. Du bør ikke linke til materiale, hvis du har mistanke om, at det er ’ulovligt’.
 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.