Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Endelig sker det - udvalg skal se på den udskældte offentlighedslov

Justitsministeriet har netop meldt rammerne for et kommende arbejde med at revidere offentlighedsloven ud. Dansk Journalistforbund får plads i det sagkyndige udvalg, der skal komme med forslag særligt til ændringer i adgang til aktindsigter. DJ-formand er glad for kommissoriet, men har også en bekymring.

Tine Johansen

DJ Tine Johansen til debat om offentlighedsloven med formand for Djøf, Sara Vergo

Det var nævnt direkte i regeringsgrundlaget, og nu bliver der endelig sat mere konkret handling bag: At nedsætte et arbejdsudvalg, der skal revidere den nuværende offentlighedslov, så det bliver nemmere for journalister og andre borgere at få aktindsigt i den offentlige forvaltning. 

Justitsministeriet har således netop offentliggjort det såkaldte kommissorium, der sætter rammerne for det kommende arbejde med at revidere loven. Og der er flere elementer, der glæder DJ-formand Tine Johansen: 

”Først og fremmest er vi rigtig glade for, at der nu endelig kommer skred i arbejdet med at sikre bedre indsigt i myndighedernes arbejde. Vi har længe presset på for at sikre mere åbenhed i samfundet, og derfor er vi særligt glade for, at paragrafferne 24 og 27 samt udfordringer med tidsfristerne nævnes specifikt i kommissoriet,” siger hun. 

Bekymring for sammensætning af udvalg

Paragraf 24 - ”Ministerbetjeningsreglen” - og paragraf 27 - ”Folketingspolitikerreglen” - giver begge mulighed for at afslå aktindsigt. Og DJ mener, at begge paragraffer helt bør afskaffes eller i hvert fald justeres meget kraftigt. Tidsfristen for aktindsigt, der nu er på 7 arbejdsdage, bliver sjældent overholdt. Derfor har DJ længe arbejdet for, at overskridelser bør sanktioneres.  

Selve sammensætningen af det sagkyndige arbejdsudvalg vækker dog en vis bekymring hos Tine Johansen.  

”Vi er selvfølgelig glade for at have fået en plads ved bordet, men jeg kan være bekymret for, om det udover os ender med udelukkende at være jurister, der skal sidde i udvalget. Jeg vil derfor arbejde for, at udvalget kan indkalde mere praksisnære gæstedeltagere i form af journalister med erfaring i at arbejde med aktindsigter eller relevante organisationer eller fagforeninger som fx Djøf, som repræsenterer dem, der behandler aktindsigtsanmodninger til daglig,” siger hun. 

Det sagkyndige udvalg skal på sit første møde aftale tidshorisonten for arbejdet. Udvalget er sammensat således: 

Udvalget sammensættes i øvrigt således:  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra KL  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Regioner  

- Tre medlemmer udpeget efter fælles indstilling fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Medier  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Journalistforbund  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Justitia 

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Statsministeriet  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Udenrigsministeriet  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Finansministeriet 

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet  

- Et medlem udpeget efter indstilling fra Miljøministeriet 

Kommentarer