Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

En fjerdedel af de selvstændige har ikke noget sikkerhedsnet

Halvdelen af de selvstændige medlemmer af DJ har lige nu et fald i omsætningen på mere end 70 procent. Og 25 procent af dem er ikke medlem af en a-kasse. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse, som DJ har lavet i samarbejde med SMVdanmark.

Freelancer

Jakob Carlsen

DJ har i samarbejde med SMVdanmark i begyndelsen af denne uge lavet en undersøgelse, der blandt andre omfattede en stor gruppe af freelancere og selvstændige medlemmer af DJ.

SMVdanmark er brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Undersøgelsen viser blandt andet følgende:

  • 49 procent af de selvstændige DJ’ere har et aktuelt fald i omsætningen på mellem 70 og 100 procent.

  • Næsten en tredjedel af de selvstændige forventer, at deres årsresultat vil falde med mere end 50 procent.
  • 25 procent af de selvstændige DJ’ere er ikke medlemmer af en a-kasse.
  • På nuværende tidspunkt er der blot 30 procent, der mener, at hjælpepakkerne kan være relevante og realistiske for dem at søge.
  • 43 procent ønsker, at hjælpepakkerne skal række ud over den 9. juni, da de forventer forsinkede tab af omsætningen.

"Undersøgelsen sætter tal på, at mange af vores medlemmer er virkeligt hårdt ramt af corona-krisen", siger Tine Johansen, formand for DJ og AJKS. 

Undersøgelsen bekræfter desværre også, at en stor del af de selvstændige falder ned imellem alle hjælpepakkerne: De vurderer ikke, at hjælpepakkerne er en mulighed for dem. Og en fjerdedel er ikke medlem af a-kassen. De er reelt uden sikkerhedsnet.

"Det er et problem, som politikerne skal hjælpe med at løse. Og DJ og AJKS har et forslag til, hvordan det kan gøres", siger Tine Johansen.

Hun henviser til, at dagpengesystemet kan tilpasses og blive den hjælpepakke, der mangler for de små selvstændige og kombinatørerne. Ændringen af dagpengereglerne i 2018 betød, at kombinatører, og andre med blandede indtjeningsforhold, nu kan optjene dagpengeret ved at medregne både lønmodtagerarbejde og indtjening i virksomheden. Hvis de vil have dagpenge, skal de imidlertid oftest lukke virksomheden helt ned. Det sidste er et problem, fordi en masse værdier går tabt med lukningen. Og desuden bekræfter DJ’s og SMVdanmarks undersøgelse, at mange af de selvstændige ikke er medlem af en a-kasse.

Begge dele kan politikerne rette op på allerede nu:

Dagpengeret til selvstændige uden at skulle lukke sin virksomhed.
Dermed kan de allerede eksisterende dagpengeregler for at beregne støtte på baggrund af både lønarbejde/honorar og CVR anvendes.

Tillad et vindue for selvstændige til at melde sig ind i en a-kasse.
Det åbne vindue kan gælde alle, der kan opfylde beskæftigelseskravet efter gældende regler. 
Hvis en selvstændig bliver medlem af en a-kasse med tilbagevirkende kraft, bør vedkommende rimeligvis betale eller afdrage kontingent et år bagud. 

Tine Johansen og AJKS’ direktør Linda Garlov uddyber disse forslag i en kronik, der bliver bragt i Altinget i morgen den 3. april 2020.

Undersøgelsen er sendt til en større gruppe af DJ-medlemmer, der har haft fra den 30. marts til den 2. april til at svare. Analysen er baseret på 558 gennemførte besvarelser.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Kaj Spangenberg

tir, 04/07/2020 - 16:05

Der er vist noget, jeg har misforstået. Da jeg i sin tid - "for 100 år siden" - blev medlem af Dansk Journalistforbund, var det forbundet med obligatorisk medlemskab af pensionskassen.
Jeg har altid gået ud fra, at det samme var tilfældet med A-kassen.
Det forstår jeg så, at det er det ikke.
Måske fordi flertallet af forbundets medlemmer ikke er, hvad jeg vil tillade mig at kalde "rigtige journalister"?

allan holck

tir, 04/07/2020 - 20:51

Ja, har skrevet til jer i sidste uge - Så jeg skal 15,000.00 kroner. Jeg bor på landet, og skal
bruge penge til Fyrings olie til mad og varme .
Vil i hjælpe mig med det.

mvh . PF Allan Holck