Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ekspertgruppe samler skyts til evaluering af offentlighedslov

DJ’s formandskab havde torsdag samlet en gruppe af journalister med stor viden og praktisk erfaring i brug af offentlighedsloven. Formålet var at få inputs til, hvad DJ skal gøre i de kommende måneder frem mod evalueringen af loven. Du kan også hjælpe.

DJ’s formand Lars Werge og næstformand Tine Johansen har taget kontakt til en bred kreds af journalister fra dagblade, fagblade, radio og tv, som har praktisk erfaring i at få aktindsigt – og i at få afslag på aktindsigt med både den nye og den gamle offentlighedslov.  

Flere af dem var samlet i DJ torsdag formiddag til det første af formentlig flere møder, der skal samle erfaringer og styrke indsatsen mod at få den nye offenlighedslov ændret.  

Formålet med mødet var, at journalisterne kunne videregive deres egne helt konkrete erfaringer med at få aktindsigt i den offentlige forvaltning. Og derudover at komme med forslag til, hvilke initiativer DJ kan tage i den kommende periode for at forberede sig på den evaluering, som Folketingets Ombudsmand og Justitsministeriet skal foretage efter nytår 2017. 

”Vi skal have lavet den lov om. Og det kræver, at vi i fællesskab arbejder benhårdt de næste par år med at samle viden og erfaringer, der kan bruges til at overbevise politikerne om, at de tog fejl, da de vedtog den gældende lov. Og her er det helt afgørende, at vi får hjælp fra de medlemmer, der véd, hvor skoen trykker”, siger Lars Werge, der samtidig opfordrer partierne i en kommende regering til at få en ændring af offentlighedsloven skrevet i regeringsgrundlaget.  

Formandskabet planlægger at indbyde til et næste møde i ekspertgruppen i løbet af efteråret.  

Alle medlemmer kan bidrage

Både eksperterne, og andre medlemmer kan komme med forslag til konkrete tiltag, som skal belyse praktiseringen af de enkelte paragraffer i offentlighedsloven. Og forslag til, hvordan DJ i øvrigt kan arbejde med at oplyse befolkningen om vigtigheden af en større åbenhed i forvaltningen.  

Hvis du selv har erfaringer med den nye offentlighedslov, hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til mail-adressen Offentlighedslov@journalistforbundet.dk med eksempler på afslag på aktindsigt mv.  

Husk at indberette problemer  

Både ekspertgruppens erfaringer og andre medlemmers input vel indgå i formidlingsarbejdet på Offentlighedslov.dk, der er et samarbejde mellem DJ og Danske Medier. Siden vil over efteråret blive udviklet mere mere information og eksempler på konsekvenvender af offentliughedsloven, der trådte i kraft 1. januar 2014.  

Medlemmer af DJ og Danske Medier kan under fortrolighed indsende eksempler for f.eks. afslag på aktindsigter, og de to organisationer vil så bruge dem i den evaluering som de to organisationer er indbudt til at foretage over for Folketingets Ombudsmand. 

Kommentarer