Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DMA-overenskomstforhandlinger i gang: Arbejdsgivere kræver mindre ferie

Torsdag d. 19. december tog Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og DJ hul på forhandlingerne om nye overenskomster på dagbladsområdet. Få her et indblik i hovedkravene.

Overenskomstforhandlingerne mellem DMA og DJ begyndte i dag med et åbningsmøde, hvor parterne udvekslede ønsker til generelle ændringer, der skal have virkning for alle overenskomster.

DMA lagde ud med at fortælle om de alvorlige udfordringer, som medierne oplever og vil opleve de kommende år. DMA finder derfor, at der er behov for nye overenskomster, der ikke indeholder privilegier, ud over hvad der er standard for det almindelige arbejdsmarked.

DMA pegede således på afskaffelse af skalaløn, så ingen får mere i løn, fordi de bliver ældre, men kun efter kvalifikation. DMA vil gerne drøfte lønstop, men hvis der ikke kan opnås enighed om det, ønsker arbejdsgiverne at kunne modregne en stigning på skalalønnen i de personlige tillæg.

Desuden ønsker DMA øget tilstedeværelse i form af en længere tidsnorm samt afskaffelse af ekstra ferieuger.

DMA ønsker også en reform af efteruddannelses-bestemmelserne, ligesom bestemmelserne om flerfunktionalitet og videreudnyttelse ønskes afskaffet. DMA mener, at det bør være naturligt, at alle arbejder flerfunktionelt, og at arbejdsgiveren frit kan råde over artikler og billeder til videreudnyttelse.

DJ: Aftale om freelancere

Udover lønstigninger og pensionsberegning af den samlede løn, og ikke kun skalaløn og personlige tillæg, krævede DJ, at DMA tager et medansvar for, at der kommer ordnede, ensartede regler for freelance-arbejde, gerne via en rammeaftale, som kan suppleres med lokale aftaler.

DJ krævede også indførelse af en fritvalgsordning, så den enkelte medarbejder kan veksle ferie til enten højere ferietillæg, pensionsindbetaling eller opsparing til orlov.

Desuden krævede DJ efterbeskyttelse af stedfortrædere for tillidsrepræsentanter, så de ikke kan fyres umiddelbart efter, at de holder op som stedfortrædere, bedre betingelse i forbindelse med graviditet, barsel og forældreorlov, bedre balance mellem privat- og arbejdsliv i forbindelse med sygdom i familien samt et protokollat om arbejdsmiljø.

Der foregik ikke nogen egentlig forhandling på åbningsmødet. Selve forhandlingerne om de enkelte overenskomster begynder mandag d. 6. januar, mens de generelle krav forhandles første gang onsdag d. 8. januar.

Overenskomstforhandlingerne forventes afsluttet fredag d. 21. februar.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.