Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ's lønstatistik 2020

DJ's årlige lønstatistik viser en tilbagegang for dimittendlønnen, fortsat lønforskel mellem mænd og kvinder samt en relativt stor gennemsnitlig lønstigning for ansatte i samme job, som for et år siden.

Lønstatistik 2020

Mette Secher

Gengangerstatistikken

I et specielt år med coronavirussen som en markant modstander for mange erhverv i Danmark - også medie- og kommunikationsbranchen - kan det virke underligt, at gengangerstatistikken (medlemmer i samme job som sidste år) viser en lønfremgang på 2,5 %. Men der er flere faktorer, som kan forklare den relativt høje stigning, forklarer konsulent i Forhandlingsafdelingen, Henrik Bruun:

"I 2020 har der været ekstraordinære overenskomstaftalte lønstigninger på både DR og TV 2. Arbejdspladser med rigtig mange DJ-medlemmer. Det har været med til at trække det samlede løngennemsnit op på de høje 2,5 %. Samtidig har der været høje lønstigninger på net-medier og på det private kommunikationsområde," forklarer han.

Næstformand i DJ, Allan Boye Thulstrup, glæder sig på den ene side over lønstigningen, men kan samtidig godt se, at det virke skævt i et år, hvor mange freelancere og selvstændige kæmper en hård kamp for at holde deres forretning kørende, og hvor mange har mistet deres faste job.

"Vi ser det selvfølgelig som en positiv ting, at der i nogle dele af vores branche er en positiv lønudvikling. Det er både fortjent og fair. Men samtidig er vi meget bevidst om, at det kun er for en del af vores branche - og at der sidder mange medlemmer, der kæmper med lav beskæftigelse, aflyste opgaver, pressede priser og decideret ledighed," siger han.

DJ's hovedbestyrelse vil blandt andet undersøge muligheden for at lave en indtjenings-undersøgelse for freelancere og selvstændige for at afdække, hvordan den medlemsgruppe har været ramt af coronaen. Desuden har DJ dedikeret to rådgivere til at have fokus på at vejlede og rådgive freelancere og selvstændige om hjælpepakker. Samtidig står DJ's karriererådgivning klar til at tage både karriere- og trivselssamtaler med medlemmer berørt af ledighed eller mistrivsel.

Dimittender

Dimittendlønnen er faldet fra 2019 (hvor den var steget fra året før) på 32.080 kr. til i 2020 at lande på 31.555 kr. Dimittendstatistikken har siden 2007 registreret de nyuddannedes første løn. Den udviklede sig positivt fra år til år frem til 2014, men i fire af de seneste seks år, er den dog faldet, så udviklingen samlet set er gået fra 30.632 kr. i 2007 til 31.555 kr. i 2020 (eksklusive pensionsindbetaling).

Henrik Bruun:

"Isoleret set en positiv udvikling, men skulle dimittendlønnen i perioden have fulgt med forbrugerprisstigningerne, burde den i oktober 2020 have været 36.575 kr. Så i den sammenligning er startlønnens købekraft udhulet ret kraftigt, selv om den altså ikke er faldet nominelt," siger han.

Allan Boye Thulstrup er skuffet over udviklingen for dimittender, som er sket på trods af, at DJ ellers har fået startlønnen hævet i flere overenskomster.

"Noget kunne tyde på, at arbejdsgiverne sideløbende med den aftalte stigning på grundlønnen har sænket de personlige tillæg. Det er problem på flere måder, for vi ved også, at de personlige tillæg har stor betydning for ligeløn, og i år kan vi også se et større løngab på startlønnen mellem kvinder og mænd, end for et år siden. Vi vil nu tage et grundigt kig på, hvorfor startlønnen falder, og så vil vi igen på det kraftigste opfordre alle nyuddannede til, for deres egen skyld, at tage fat i enten tillidsrepræsentanten eller DJ, inden de skriver under på deres første kontrakt."

Ligeløn

Lønforskellen mellem mænd og kvinder er mindsket en smule, da kvinderne generelt har haft en marginalt større lønfremgang, end mændene. Men der er stadig knap 1.800 kr. i forskel på mænd og kvinder.

Ifølge Henrik Bruun kan noget af lønforskellen forklares - og noget af den kan ikke forklares.

"Kvinderne får i gennemsnit knap 400 kr. mindre i genetillæg end mændene og også lidt mindre i funktionstillæg. Det indikerer, at kvinder generelt ikke arbejder så meget på skæve tidspunkter, og at de generelt påtager sig lidt færre funktioner på arbejdspladserne end mændene - eller måske har sværere ved at forhandle sig til funktionstillæg for de funktioner, de varetager," siger han.

DJ er dog opmærksom på, at der er dele af lønforskellen, der ikke kan forklares. Derfor gennemfører DJ sammen med tillidsrepræsentanterne et ligelønseftersyn på de arbejdspladser, hvor der ikke synes at være gode forklaringer på lønforskellene mellem kønnene.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.