Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ’s krav ved DMA-forhandlinger: DMA skal tage et medansvar for freelancere

Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Medier Arbejdsgiver (DMA) og Dansk Journalistforbund går snart i gang. DJ har et overordnet krav; DMA skal tage et større ansvar for freelancere. Formand i DJ, Tine Johansen, er ikke i tvivl: ”Vi har et fælles ansvar for at mindske de voksende forskelle i løn og vilkår, vi ser på det journalistiske arbejdsmarked.”

Overenskomst

Benita Marcussen

DMA forhandlingerne er den største overenskomstforhandling på DJ's område. Danske Medier Arbejdsgiver repræsenterer de største landsdækkende og lokale mediearbejdspladser (ikke tv). Ca. 1.500 DJ-medlemmer er på en DMA-overenskomst. DMA-forhandlingerne påvirker også freelanceaftaler og praktikantaftalen og gælder typisk for 2-3 år ad gangen.

DJ går til forhandlingsbordet med DMA med hovedfokus på at realisere et med arbejdsgiverne fælles freelanceprojekt og dernæst at lande aftaler om en bedre startløn.

”De to mest pressede grupper er de nyuddannede og de løstansatte medarbejdere, og derfor vil vi i DJ kæmpe særligt for, at de efter forhandlingerne kan starte eller fortsætte deres arbejdsliv på mere rimelige vilkår”, siger Tine Johansen.

Periodeprojekt skal fordele ansvaret

DMA skal tage ansvar for de vilkår, freelancearbejde udføres under, fordi freelancerne er så vigtig en kilde til indhold og drift i DMA’s medlemsvirksomheder.

”DJ har et ansvar for at freelancearbejde sker på ensartede og rimelige vilkår. Det ansvar bør ikke kun ligge hos DJ, men også hos DMA, og derfor stiller DJ ved de kommende forhandlinger krav om, at DMA forpligter sig til et fælles periodeprojekt, hvor en arbejdsgruppe eller kommission skal belyse og afdække freelancearbejdet”, siger Tine Johansen.

DJ’s intentioner med periodeprojektet er, at DMA skal forpligte sig på, at de aktuelle medievirksomheder kigger særskilt på brugen af freelancere – både nu og fremtiden – og inden næste overenskomstforhandling kommer med anbefalinger og løsninger for området.

Gentagne freelance-krav fra DJ

DJ har gentagne gange fremsat krav overfor DMA om bedre freelancevilkår. Senest ved forhandlingerne i 2017, hvor der blev rejst krav om en rammeaftale for freelancere, der blandt andet havde bestemmelser om ophavsret, betalingsfrister, tvister og opsigelse. DJ havde sørget for, at den foreslåede rammeaftale var godkendt af konkurrencemyndighederne. Det til trods blev udspillet afvist af DMA.

”Det foreslåede periodeprojekt skal ses som en håndsrækning til DMA i ambitionen om, at vi ved nærværende forhandlinger får løftet vores fælles ansvar for den voksende gruppe af freelancere på DMA-virksomheder. Det må være i alles interesse, at vi får skabt arbejdsgange, der fungerer, for en gruppe, der kun ser ud til at vokse på mediearbejdspladserne fremover”, siger Tine Johansen.

Mindre lønspredning

DJ oplever desværre stadig også en stigende lønspredning på de pågældende mediearbejdspladser. En spredning, der ikke udelukkende skyldes den voksende brug af freelancere, men også den lave startløn.

”Den lave startløn udhuler levevilkårene for de nyuddannede og bidrager til en stigende lønspredning – noget der skaber stor utilfredshed hos medarbejderne. Vi ser i DJ mange fornuftige argumenter for, at startlønsniveauet hæves”, slutter Tine Johansen.

Kommentarer