Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ’s freelancere efterspørger kollektive aftaler, mere efteruddannelse og socialt sikkerhedsnet

Omkring 1.200 medlemmer deltog foråret i den mest omfattende DJ-undersøgelse af freelanceres og selvstændiges arbejdsliv i mange år. Og undersøgelsen giver DJ og DJ’s politikere vigtig viden og gode indspark. Overordnet set er de fleste freelancere tilfredse med arbejdslivet, men der er også klare ønsker på især tre områder.

Freelancer og selvstændig

Rikke Ahm

Flere og bedre kollektive aftaler, bedre adgang til efteruddannelse og politisk påvirkningsarbejde i forhold til dagpenge- og sygedagpengeområdet. Det er de tre topscorere, når DJ’s freelance/selvstændige medlemmer lister deres ønsker til, hvad Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation skal have fokus på. 

DJ har i sin store Arbejdslivsundersøgelse blandt freelancere og selvstændige bedt medlemmerne svare på vidt forskellige spørgsmål om deres arbejdsliv – bl.a. indtjening, generel tilfredshed, forhold til kunder, faglighed, pension, efteruddannelse og meget mere. Dermed har både de politisk valgte og sekretariatet i DJ fået en god og vigtig indsigt i freelanceres og selvstændiges aktuelle forhold og udfordringer, mener næstformand Allan Boye Thulstrup. 

”Det er meget værdifuldt, at så mange medlemmer har bidraget med deres svar. Med Arbejdslivsundersøgelsen får vi konkrete tal på nogle af de fornemmelser, vi allerede havde. Og det gør det nemmere for os at fokusere på de vigtigste udfordringer for vores mange medlemmer, der er freelance, selvstændige og tidsbegrænset ansatte,” siger han. 

Stor spredning og diversitet

Invitationen til undersøgelsen er sendt ud til alle medlemmer af DJ, og dermed også til fastansatte. Det er derfor ikke muligt at fastlægge en præcis svarprocent, men ca. 1.200 medlemmer har gennemført undersøgelsen. Og det giver ifølge Allan Boye Thulstrup et fint og solidt udgangspunkt: 

”Tallene viser en meget stor spredning og diversitet blandt vores medlemmer. Samtidig står det også klart, at noget af det, der påvirker allerflest, er et arbejdsmarked, hvor priserne bliver presset. Det havde vi tydelige indikationer på allerede, men med tallene i hånden kan vi bedre se, hvor skoen trykker mest. Samtidig er der nogle helt klare ønsker til, at vi i DJ prioriterer flere kollektive aftaler, bedre adgang til efter- og videreuddannelse og politisk påvirkning af forbedringer af det sociale sikkerhedsnet som fx dagpenge og sygedagpenge. Det er tre områder, som vi vil prioritere i det politiske arbejde, og som vi allerede har meget stort fokus på,” siger næstformanden. 

60 % er tilfredse med arbejdslivet

DJ har bedt medlemmerne prioritere forskellige indsatsområder. Her scorer kollektive aftaler højest, da godt over halvdelen mener, at det er et meget vigtigt indsatsområde. Derefter kommer støtte til efteruddannelse og kursusudbud, som godt 46 % vurderer som meget vigtigt. Dog skarpt forfulgt af politisk påvirkningsarbejde i forhold til lovgivning om sociale rettigheder, som næsten 40% vurderer som meget vigtigt.  

Generelt svarer 60 % af respondenterne, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med tilværelsen som freelancer/selvstændig. Og det er særligt muligheden for at tilrettelægge sin tid, friheden og fleksibiliteten, der er tilfredshed med, men også spændende arbejdsopgaver og gode relationer med kunder vægtes højt.  

Næsten 19 % svarer, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse med deres freelance-tilværelse. Her er det for lav indtjening, mangel på kollegaer og for ringe adgang til efteruddannelse og opkvalificering, der er er nogle af forklaringerne af forklaringerne. 

I forhold til indkomst vurderer godt 21 %, at den har været faldende igennem de seneste fem år, for 17 % har den været stigende, mens 25 % har haft en stabil indkomst og næsten 24 % en svingende indkomst. 

Næsten 70 % svarer, at de overordnet set synes, de får en rimelig pris for deres arbejde. 

“Dermed synes jeg også at undersøgelsen bekræfter, at størstedelen af vores mange freelancere og selvstændige har et arbejdsliv, som de er glade for. Fra forbundets side skal vi så hjælpe og støtte de medlemmer, der har det svært, samtidig med at vi hele tiden skal se på, om vi har de rigtige tilbud.” 

DJ’s Freelance og Selvstændige Udvalg (FSU) vil nu arbejde videre med undersøgelsen og dens resultater. 

Kommentarer