Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ’s direktør efter intern undersøgelse: Vi har fokus på ledelse og trivsel

Efterdønningerne af sagen, hvor en mellemleder i DJ sidste år blev beskyldt for seksuel chikane, aflæses tydeligt i en intern trivselsundersøgelse (APV), som netop er foretaget i DJ. Selvom der generelt er en god samarbejdskultur, og medarbejderne føler en høj grad af mening og engagement i deres arbejde, ønsker de også en tydeligere ledelse og bedre tid til at løse opgaverne. Der er allerede taget flere initiativer, der skal forbedre forholdene.

Konsulenthuset Hartmanns og ARGA Survey har netop gennemført en udvidet APV-undersøgelse internt i DJ. Hovedresultaterne viser blandt andet, at der er brug for at sætte særligt fokus på ledelse, mens parametre som samarbejde og engagement ligger højt.

Behov for mere synlig ledelse

DJ’s direktør Linda Garlov mener, at resultaterne på mange væsentlige parametre er tilfredsstillende set i lyset af den turbulente periode organisationen har været igennem. Men hun understreger også, at DJ har en stor opgave foran sig, når det gælder ledelse. Undersøgelsen viser nemlig, at mange medarbejdere i DJ efterspørger en mere synlig ledelse.

- Dette resultat tager vi meget alvorligt i ledelsen, og vi har allerede sat flere initiativer i gang. Vi har eksempelvis foretaget en organisationsændring og ansat en række nye mellemledere, som skal hjælpe med til at sikre en mere nær og synlig ledelse i de enkelte afdelinger, siger Linda Garlov og understreger, at den daglige forbundsledelse også skal blive mere præcis omkring, hvordan alle kan arbejde for det fælles bedste.

- Det arbejde begynder vi på sammen med medarbejderne efter sommerferien, hvor Hartmanns skal gennemføre en række workshops i organisationen, siger Linda Garlov.

Desuden er det besluttet at Linda Garlov ikke længere skal være direktør i A-kassen AJKS, men skal bruge alle sine kræfter på DJ alene.

Stort arbejdspres

DJ har igennem det seneste halve år været præget af travlhed. Mange medarbejdere oplever, at de ikke har den nødvendige tid til at løse deres opgaver i den kvalitet, de ønsker. Det skal ansættelsen af flere medarbejdere samt nyoprettelsen af en stilling som HR-chef være med til at løse.

- Travlhed vil have vores centrale opmærksomhed. DJ’s medarbejdere har arbejdet ekstraordinært hårdt igennem den seneste periode. Det sætter vi stor pris på. Men nu skal vi også finde tilbage i en gænge, hvor vi stille og roligt får løst de opgaver, som medlemmerne med rette forventer af os, siger Linda Garlov.

Klare retningslinjer

Trivselsundersøgelsen blev oprindeligt igangsat for at undersøge, om der i DJ er en upassende og sexistisk kultur. Foruden de sædvanlige spørgsmål i en arbejdspladsvurdering har DJ derfor bedt om at få tilføjet nogle spørgsmål om eventuel seksuel chikane.

Om seksuel chikane konkluderer Hartmanns, at der ”… i resultaterne ikke er tegn på, at der hos DJ hersker en særlig kultur, hvor dette er udbredt eller accepteret.”

Den konklusion er Linda Garlov glad for. Det fremgår dog af de anonyme besvarelser, at en enkelt medarbejder svarer, at vedkommende ”…”jævnligt” har oplevet uvedkommende forespørgsler/kommentarer om seksuelle emner.”

- Det har vi straks i samarbejde med tillidsrepræsentanterne taget fat på. For vi har en nultolerance over for den slags. Besvarelsen var anonym, men vi har på et medarbejdermøde i dag opfordret vedkommende til at tage kontakt til tillidsrepræsentanterne eller til Hartmanns, siger Linda Garlov, som understreger, at der nu er klare retningslinjer for medarbejderne i forhold til seksuelle krænkelser.

Hartmanns har udover hovedundersøgelsen foretaget en selvstændig undersøgelse blandt studentermedhjælpere og projektansatte. Den er positiv og viser blandt andet, at ingen blandt gruppen af studentermedhjælpere og projektansatte har rapporteret seksuel chikane eller anden form for negativ adfærd.

Ny undersøgelse om et år

DJ’s formand Lars Werge forventer, at de mange nye initiativer, der er sat i gang, vil kaste hurtige resultater af sig.

- Det ligger os utroligt meget på sinde i hovedbestyrelsen og i den daglige forbundsledelse at være gode arbejdsgivere for vores medarbejdere. Derfor har vi i hovedbestyrelsen besluttet at gennemføre en ny APV om et år. Og det er min klare forventning, og jeg har fuld tillid til, at resultaterne er bedre på det tidspunkt, siger han.

DJ’s hovedbestyrelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter er torsdag og fredag blevet orienteret om hovedkonklusionerne i undersøgelsen.

Undersøgelsen skal drøftes ved et hovedbestyrelsesmøde i slutningen af august.