Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ vil melde sig ud af det internationale journalistforbund IFJ 

Formandskabet i DJ vil med hovedbestyrelsens opbakning bede delegeretmødet i april om endeligt grønt lys til at trække DJ ud af det internationale journalistforbund, IFJ. Også journalistforbundene i Finland, Norge og Island trækker sig ud. Udmeldelserne sker som reaktion på flere meget bekymrende beslutninger i IFJ's top.

Tine Johansen

Benita Marcussen

Ledelsen i det internationale journalistforbund IFJ har tilladt sit russiske medlemsforbund at føre en meget aggressiv kurs i Ukraine med oprettelse af lokalforbund i besatte områder. Det samme er sket i Abkhasien, selv om den georgiske provins kun anerkendes som uafhængig af Rusland og et par andre nationer. Samtidig har IFJ valgt at holde kongres i Oman, hvor pressen bestemt ikke er fri. Og nu har Dansk Journalistforbunds politiske ledelse fået nok og er klar til at forlade det internationale journalistforbund:  

"Det er ikke nogen nem beslutning, men vi kan ikke være medlem af et internationalt journalistforbund, der ikke står vagt om pressefrihed, og hvis valg og beslutningsprocesser slet ikke lever op til vores krav om gennemsigtighed," siger DJ’s formand, Tine Johansen.  

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund gav midt i december grønt lys for, at DJ kan melde sig ud af IFJ. Det er dog deltagerne på Delegeretmødet i april, der skal tage den endelige beslutning om udmeldelse.  

"Vi mødtes i sidste uge med formanden for IFJ, men desværre er der ikke nogen bevægelse i forhold til vores kritik. Sammen med de øvrige nordiske forbund har vi ellers gennem mere end 10 år krævet forandringer som for eksempel større gennemsigtighed omkring valg og andre større beslutninger i det internationale journalistforbund. Det har ikke ført til de ønskede ændringer, og vi har ikke længere tiltro til, at det vil ske med den nuværende ledelse," siger Tine Johansen.  

"Der er en opsigelsesfrist på medlemskabet på seks måneder. Ved at sende et varsel om udmeldelse afsted nu, baner vi vejen for, at DJ’s medlemmer på delegeretmødet kan godkende beslutningen og dermed melde DJ ud med udgangen af juli," uddyber DJ’s formand.  

 Fælles beslutning i Norden

Også journalistforbundene i Norge, Finland og Island melder sig ud af IFJ. Det svenske forbund er enige i kritikken fra de øvrige nordiske forbund, men overvejer af forskellige årsager fortsat sit medlemskab.  

 I Danmark har det gennem mange år været IMS, der har været partner på internationale projekter der støtter pressefrihed, og DJ vil i fremtiden bruge mindst lige så mange ressourcer som i dag på at støtte presse- og ytringsfrihed på globalt plan. Der er altså på ingen måde tale om en spareøvelse.   

En udfordring der skal løses er, at det i dag er gennem IFJ, at danske mediefolk får internationalt pressekort.  

 "Vi tror på, at det kan løses. Sammen med de andre nordiske forbund har vi nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at vi også i fremtiden kan udstede internationale pressekort," siger Tine Johansen.  

DJ vil fortsat være medlem af det europæiske journalistforbund, EFJ.  

Kommentarer