Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ: ”Vi underkender med den her lov, at vi udvikler os igennem livet”

Uddannelsesloft. Fra sommeren 2017 kan du ikke længere skifte spor og påbegynde en ny uddannelse, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller lavere niveau. ”Trist lov”, mener næstformand i DJ Tine Johansen, og bakkes op af et tidligere DJ-medlem, som er lykkelig for skiftet fra nyhedsjournalist til jordemoder.

Journaliststuderende

Maria Tuxen Hedegaard Journaliststuderende kan i fremtiden kun skifte studieretning, hvis de betaler det selv.

Flemming Leitorp

Flemming Leitorp Tine Johansen 2015_15

Privat

Privat


Fra sommeren 2017 kan du ikke længere skifte spor og påbegynde en ny uddannelse, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller lavere niveau. Lovforslaget, der har til formål at begrænse statens udgifter ved dobbeltuddannelser, vedtages af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i dag.

En trist lov, ifølge næstformand i DJ Tine Johansen, der ser flere problematikker for blandt andre DJ’s medlemmer i lovforslaget:

”Jeg synes, det er problematisk, at vi med det her lovforslag beder nogle meget unge mennesker om at tage stilling til noget, de skal gøre, indtil de er over 70. Med den nye lov bliver de frataget muligheden for at skifte spor undervejs, opdage, at de er havnet på den forkerte hylde eller bruge den faglighed, de i forvejen har, til at arbejde med noget andet.”

Tine Johansen er grundlæggende imod fremdriftsreformen, der trådte i kraft for et par år siden, og som har til hensigt at piske studerende hurtigere gennem uddannelsessystemet.

”Der er noget forkert i at forlange, at man som helt ung skal kunne træffe et karrierevalg, der død og pine skal gøre sig gældende resten livet. Vi underkender med den her lov, at vi udvikler os igennem livet og ikke alle sammen kan træffe valg, der matcher os personligt og fagligt helt frem til en i forvejen fremskubbet pensionsalder”, siger Tine Johansen og tilføjer:

”På det mere konkrete plan oplever vi studerende trygle om at blive dumpet til eksamen, fordi eksamensbeviset fratager dem muligheden for eventuelt at skifte spor senere i livet. Det er jo helt skævt.”

Tidligere journalist: ”Jeg tog en voksen beslutning om at finde mig et andet arbejdsliv”

Daværende nyhedsjournalist og DJ-medlem Manja Vilhelmsen Rytter er blandt dem, der som ung ikke kunne træffe et uddannelsesvalg for livet, fordi arbejdserfaringerne tvang hende til at skifte spor. I morgen afleverer hun sit bachelorprojekt som jordemoder og er taknemmelig for, at hun nåede at få muligheden for at uddanne sig på ny.

Det har givet mig et helt nyt arbejdsliv og muligheden for at komme væk fra et fag, jeg var ved at brænde ud i, inden jeg var 30.”

Manja Vilhelmsen Rytter blev fysisk syg af stress af at arbejde som journalist på et nyhedsmedie, fordi hun ikke kunne finde meningen med sit arbejde.

”Det var ikke arbejdspladsen, jeg ikke brød mig om, det gav bare ikke mening for mig at være nyhedsjournalist.”

Kunne du ikke været nået til den erkendelse, inden du tog uddannelsen som journalist?

”Nej, det kunne jeg ikke. Den erkendelse kom med arbejdslivet. Jeg ville gerne være journalist, da jeg tog den uddannelse, og jeg havde ikke andre ønsker og ideer. Jeg gjorde mig en erfaring, som kun et arbejdsliv kan give en.”

Manja Vilhelmsen Rytter var i begyndelsen af 20’erne, da hun startede på DMJX, og 30, da hun tog ”en voksen beslutning” om at finde sig et andet arbejdsliv. Havde hun ikke haft den mulighed, som i øvrigt trak store veksler på familielivet, var hun ikke fortsat i et arbejdsliv som journalist.

Jeg kunne ikke have været fortsat. Jobbet gjorde mig syg, fordi jeg ikke kunne finde meningen med det.”

Så du har aldrig fortrudt dit valg eller overvejet at vende tilbage til journalistfaget?

”Nej. Det eneste jeg savner ved min tidligere tilværelse, er de økonomiske privilegier, der er ved at være journalist. Dem kommer jeg aldrig i nærheden af igen som offentlig ansat, men det er jeg helt afklaret med. Et job, jeg finder mening med at udføre, vejer langt tungere.”

Overvejelser omkring jobskiftet

Manja Vilhelmsen Rytter brugte en mentor til at sparre med omkring sine jobskifteovervejelser, og de troede begge til at begynde med, at hun skulle fortsætte i et andet journalistjob.

”Men jeg kunne simpelthen ikke for øje på et andet journalistjob, som jeg kunne eller ville knokle for at få … og det var der, det gik op for mig, at jeg var nødt til at skifte fag, hvis jeg skulle bidrage til arbejdsmarkedet de næste mange år.”

Det var derfor ikke en pludselig indskydelse, der gjorde, at hun hellere ville være jordemoder, men en målrettet, og omkostningsfuld, beslutning.

”Der gik i nærheden af fem år fra jeg fik ideen om, at jeg gerne ville være jordemoder, til jeg satte mine ben på jordemoderskolen. År, hvor jeg også arbejdede som journalist, mens jeg læste kemi ved siden af. Jeg var 35, da jeg tog imod mit første barn som jordemoderstuderende.”

Er du så sikker på, at du har taget det rigtige valg her efter din anden uddannelse?

”Fuldstændig. Jeg føler, at jeg varetager en vigtig funktion i samfundet i min nye stilling. Virkelig. Jeg er stolt og glad, og det giver så meget mening for mig, at jeg fremover skal arbejde inden for et fag, hvor jeg føler, at jeg bidrager bedst muligt til samfundet med det, jeg kan. Noget jeg ikke følte, at jeg gjorde som journalist”, siger hun og tilføjer:

”Selvom jeg faktisk var en dygtig journalist, havde jeg ikke det, der skulle til for at kunne trække mig hen til et job i branchen, der ville være meningsgivende for mig. Jeg havde det simpelthen ikke i mig.”

Set i lyset af din egen historie, hvad synes du, der går tabt med lukningen af muligheden for at tage flere uddannelser?

”Journalister, der har en fortid som lærer, tømrer eller noget tredje, de bringer jo også en særlig viden ind i journalistfaget - ligesom jeg i dag kan bringe noget helt særligt ind i jordemoderfaget. Kombinationen af fag har en kæmpe værdi i sig selv. Jeg har med min fortid som journalist gode forudsætninger for at deltage i videreudviklingen af mit nye fag, fordi jeg kommer til faget med en indsigt og viden de andre nyuddannede jordemødre ikke har.”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.