Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ-undersøgelse af seksuelle krænkelser i medie- og kommunikationsbranchen

10,6 procent af 4047 deltagere i undersøgelsen har følt sig seksuelt krænket i en arbejdssammenhæng indenfor de seneste 10 år, og krænkelserne går fortrinsvist ud over yngre kvinder med løs tilknytning til arbejdsmarkedet. ”Vi har allerede sat tiltag i gang, der skal forebygge og hjælpe de mest udsatte medlemsgrupper”, siger formand i DJ, Lars Werge.

Mette Secher

Mette Secher

DJ iværksatte en medlemsundersøgelse af omfanget af seksuelle krænkelser tilbage i december – og har nu handlet ud fra og evalueret på resultaterne med bistand fra TeamArbejdsliv. 23 procent af de adspurgte har besvaret undersøgelsen, heraf 26 procent blandt kvinder og 21 procent blandt mænd. I alt har 4047 medlemmer svaret.

Ifølge TeamArbejdsliv er resultaterne, set ud fra svarprocenten, ikke statistisk sikkert materiale, men nok til at give et fingerpeg om omfanget af og karakteren af seksuelle krænkelser i medie- og kommunikationsbranchen.

Unge kvinder og tidsbegrænsede de mest udsatte

10,6 procent har svaret ja til at have været seksuelt krænket indenfor de sidste 10 år. Indenfor 12 måneder er det 4,7 procent som tilkendegiver, at de er blevet krænket. Generelt er ”upassende” bemærkninger placeret som det, der oftest hænder, og det ”grove” som det, der foregår mindst af.

Markant flere kvinder (17,6 procent) end mænd (2,4 procent) har været udsat for krænkelser. Primært fra mænd, der er ældre, eller meget ældre, end dem selv. Blandt kvinderne er kun halvanden procent over 50 år, hvorimod 8,8 procent af den samlede procentsats på 10,6, der har følt sig krænket, er under 35 år. Det vil sige: knap seks gange flere unge (fortrinsvis kvinder) oplever krænkelser end ældre.

Blandt dem, som er blevet seksuelt krænket indenfor de sidste 12 måneder, er det studentermedhjælpere og praktikanter, der rapporterer det højeste antal krænkelser. Herefter kommer studerende og tidsbegrænsede ansatte.

”Det er beklageligvis studentermedhjælpere og praktikanter, der oplever den højeste rate af seksuelle krænkelser, når man ser på de sidste 12 måneder. Det handler vi på ved at sende særlig formidling ud til praktikantvejlederne. Derudover forbereder vi lige nu en ekstra indsats for netop praktikantvejlederne, som DJ i samarbejde med Danske Medier afholder særlige kurser for,” udtaler formand i DJ, Lars Werge.

De fleste tier

71 procent har aldrig gjort krænkeren opmærksom på, at de har følt sig krænket – og i langt de fleste tilfælde (91 procent) har krænkelsen ikke haft nogen konsekvens for krænkeren. For 67 procent har hændelserne haft en betydning for deres efterfølgende arbejdsliv og psykiske tilstand. Få har heldigvis været sygemeldt på grund af, at de er blevet krænket, men en større andel tilkendegiver, at de har været påvirket i en kortere periode af lavt selvværd eller ubehag ved at gå på arbejde. Knap 10 procent er skiftet til anden afdeling eller anden arbejdsplads.

Det til trods deler de fleste kun hændelsen med familie og venner. Herefter følger en nær kollega eller en overordnet. Kun fire procent af de krænkede har fortalt deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentant om krænkelserne, hvor knap 20 procent aldrig har fortalt om krænkelserne til nogen.

Det sker på arbejdspladsen

De fleste seksuelle krænkelser begås af kollegaer eller overordnede på arbejdspladsen. Det betyder, at blandt de 10,6 procent, som har oplevet krænkelser indenfor de seneste 10 år, har stort set alle oplevet at blive krænket af mindst én fra arbejdspladsen.

”Det tal indikerer, at arbejdspladsen er et oplagt sted at starte det forebyggende arbejde. Det har vi i DJ blandt andet gjort ved at udarbejde noget informationsmateriale til brug på arbejdspladserne med retningslinjer for både de krænkede og vidner til krænkelser”, fortæller Lars Werge og tilføjer:

”Vi har i DJ selv været igennem en proces, der har resulteret i en beredskabsplan i tilfælde af chikane og krænkelser. Den vil snart være tilgængelig og kan bruges som inspiration.”

Arbejdsmiljøforsker Karen Albertsen: Sådan forebygger man seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

Hent hele rapporten som pdf

(opdateret 10.15, torsdag d. 22. marts)

(Opdateret 13.25 med det faktiske antal besvarelser)

(Opdateret 19.22 med ny-uploadet rapport med rettede tal)

Kommentarer

Michael Martensen

fre, 04/13/2018 - 10:43

Emnet sex er spændende - det lever ganske medier af. At det skal være et emne i DJ går over min forstand. Come on..