Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ tilfreds med forligene

DJ’s forhandlere er nu i hus med overenskomsterne for både kommuner, regioner og stat. ”Alt i alt er vi glade for forligene på de tre offentlige områder”, siger næstformand i DJ Tine Johansen, der er politisk ansvarlig for forhandlingerne på det offentlige område.

Tine Johansen

Flemming Leitorp

”På den økonomiske ramme har vi fået oversat de store forhandlingsfællesskabers forlig til vores vilkår, og vi har fået en lønstigning, som er faldet fornuftigt ud. Ud over økonomien har vi fået forbedringer på pensionen, omsorgsfri og fokus på kompetenceudvikling", fortæller Tine Johansen.

Hun fremhæver derudover, at DJ i aftalerne for regioner og kommuner har fået tilsagn om et udvidet dækningsområde og en implementering af praktikantaftalen.

”Vi har opnået tilsagn om, at vi i perioden skal diskutere dækningsområde, så cand.public.er og bachelorer fra SDU bliver omfattet af DJ-overenskomsten – og at praktikanternes løn og vilkår skal drøftes med udgangspunkt i den nye praktikantaftale”, siger Tine Johansen.

Tak for forståelsen

I forbindelse med det selvstændige konfliktvarsel DJ valgte at udsende den 7. marts, der straks blev mødt med et lockout-varsel, vil Tine Johansen gerne takke medlemmerne for forståelse og tålmodighed.

”Det har været nogle meget langtrukne forhandlinger uden fortilfælde, og jeg vil gerne takke medlemmerne for at udvise forståelse, fleksibilitet og tålmodighed i en situation, hvor det kunne have endt med en konflikt.”

Hun fortæller, at reaktionerne omkring konflikt-varslet overordnet har været positive.

”Medlemmerne har udvist stor forståelse for, hvorfor vi valgte at varsle konflikt, så de ikke skulle blive alene tilbage på arbejdspladserne i tilfælde af, at en storkonflikt var blevet en realitet. Sådan gik det heldigvis ikke.”

Tine Johansen fremhæver dobbeltmedlemsskabet som noget, der muligvis har været en besværlighed ved DJ’s konfliktvarsling for medlemmerne. Et særligt tilbud fra DJ til gruppen af medlemmer, der ellers skulle have arbejdet under en konflikt, hvor de fik mulighed for at melde sig ind i den fagforening, der har tegnet overenskomst på deres arbejdsplads – og fortsætte kontingentfrit i DJ.

”Der blev heldigvis fundet svar på de opståede nye situationer, der har været undervejs, og der er blandt medlemmerne blevet gjort brug af tilbuddet om dobbeltmedlemskab.”

Hun anerkender, at det har været et anderledes forhandlingsforløb, hvor DJ har skullet finde svarerne på en række spørgsmål undervejs i processen.

”Men det har vi gjort, og jeg synes, der er grund til at glæde sig over, at det, trods de indædte og langtrukne forhandlinger, har vist sig at være en styrke at stå sammen. Sammenholdet, det store forhandlingsfællesskab har udvist - og som vi har vist med dem - er jo også faldet ud til DJ’s fordel.”

DJ anbefaler et ja

Aftalen skal drøftes i hovedbestyrelsen 1. juni, hvorefter den vil blive sendt til urafstemning blandt de omfattede medlemmer. Derfor er en endelig melding om, hvorvidt aftalen bliver godkendt eller ej først mulig omkring den 18. juni.

”Vi finder i DJ aftalerne meget fornuftige, og vi anbefaler, at man som berørt medlem stemmer ja til den pågældende aftale ved urafstemningerne, der kan finde sted efter hovedbestyrelsens møde den 1. juni.”

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Michael Jensen

ons, 05/09/2018 - 08:35

Er det bare mig, eller virker det lidt utroligt, at DJ's bestyrelse først behandler overenskomst-forhandlingerne mere end tre uger efter forhandlerne har hentet et resultat med hjem.
I alle andre fagforeninger behandler bestyrelsen sådanne ting umiddelbart efter det er forhandlet hjem? Hvorfor kan DJ ikke finde ud af det?

Hej Michael. DJ er ikke en del af det store forhandlingsfællesskab - vi forhandler selvstændigt efterfølgende og lukkede den sidste aftale med staten i går aftes kl. 22.

Casper Nielsen

ons, 05/23/2018 - 13:31

Hvordan kan det være, at DJ ikke har offentliggjort alle aftaleteksterne, så vi som medlemmer rent faktisk kan forholde os til det, vi skal stemme om? Hovedbestyrelsens drøftelse ændrer jo ikke ved det allerede forhandlede resultat.

Det eneste man kan læse om er DJ's egne (vinklede) omtaler af centrale indholdspunkter i aftaleteksterne - ikke selve teksten, som er det, der skal stemmes om.

tonny ken

fre, 03/22/2019 - 09:07

Es ist lange her, seit ich einen guten Artikel und eine solche Bedeutung gelesen habe! Ich hoffe, dass Sie weiterhin solche Artikel für Hobbyisten schreiben werden! Viel Glück!
<a href="https://candycrushsoda.co">candy crush soda</a>