Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ til høring om offentlighedslov: "Vejen til et åbent og oplyst samfund"

Onsdag var DJ-formand Tine Johansen inviteret til høring om offentlighedsloven i Folketingets Retsudvalg. Her gentog hun DJ's kritik af den nuværende lov og forslag til forbedringer.

Tine Johansen til høring

DJ

Folketingets Retsudvalg afholdt onsdag åben høring i Folketinget om offentlighedsloven for at belyse, "hvor den rette balance skal findes mellem på den ene side hensynet til at sikre det fortrolige rum, hvor regeringen kan få rådgivning og bistand fra embedsværket, og på den anden side offentlighedens interesse i åbenhed og indblik i myndighedernes arbejde og Folketingets muligheder for at udøve parlamentarisk kontrol."

Til det formål havde retsudvalget inviteret en række eksterne oplægsholdere, blandt andre Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver, forskningschef emeritus Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith, journalist Jesper Tynell, formand for Djøf Henning Thiesen, Folketingets Ombudsmand Niels Fenger og DJ-formand Tine Johansen.

Se eller gense hele høringen på ft.dk

Tine Johansen brugte sin taletid til blandt andet at opridse de grundlæggende problemer, som den nuværende offentlighedslov har rejst:

"De medlemmer af Dansk Journalist­forbund, der ofte har brug for at søge aktindsigt og information hos offentlige myndigheder, oplever, at lukkethed og ikke åbenhed er blevet udgangspunktet. Sagsbehandlingstiden er er lang og man får ofte afslag på sin anmodning. Det betyder, at mange journalister helt undlader at søge om aktindsigt, fordi de ikke kan forvente at få oplysningerne, mens et emne er aktuelt."

"Det er et alvorligt samfundsmæssigt problem. For lukkethed giver mistillid og mytedannelser hos mange af dem, der bliver påvirket af politikernes beslutninger. Og lukkethed betyder, at følelser og formodninger indimellem får lov at overskygge fakta i debatten," sagde Tine Johansen blandt andet og gentog DJ's fem konkrete forslag til forbedringer over for medlemmerne af Retsudvalget:

DJ’s fem forslag til forbedringer af offentlighedsloven:

1. Ministerbetjeningsreglen § 24 bør afskaffes

Ministerbetjeningsreglen giver en alt for bred og unuanceret mulighed for at afslå aktindsigt.
Man behøver blot at kunne formode, at ministeren på ét eller andet tidspunkt får behov for embedsværkets rådgivning om sagen.
Paragraffen bør afskaffes. Og selv uden § 24 vil en minister fortsat kunne have et fortroligt rum for politisk rådgivning i konkrete sager.

2. Folketingspolitikerreglen i § 27 bør afskaffes eller justeres

Folketingspolitikerreglen hindrer generelt aktindsigt i de dokumenter, der udveksles mellem en minister og de politikere, der forhandler om en konkret sag.
Denne paragraf bør skæres til og formuleres, så det udelukkende er de politisk-taktiske vurderinger, der er undtaget for aktindsigt. De faglige og faktiske oplysninger bør alle Folketingets politikere og offentligheden have mulighed for indsigt i.

3. Tidsfrister for aktindsigt skal overholdes. Overskridelser bør sanktioneres.

En anmodning om aktindsigt skal behandles inden 7 arbejdsdage.
Denne frist bliver meget sjældent overholdt. Journalister oplever ofte udsættelser af aktindsigt i både uger og måneder.
Det er imidlertid helt gratis at overtræde offentlighedsloven. DJ foreslår, at der indføres en bøde eller en anden form for sanktion til en myndighed, der overtræder tidsfristerne.

4. Arkiv-systemet skal moderniseres og digitaliseres

Det danske journaliserings- og arkivsystem er formentlig både forældet og for kompliceret.
I Norge, Sverige og Finland er der gennemført en lagt større grad af digitalisering.
Og i Sverige kan man ofte få aktindsigt samme dag, som man anmoder om den.
Der bør investeres i en modernisering og digitalisering af myndighedernes arkiver.

5. Offentligt ejede virksomheder: Alt for mange selskaber er undtaget.
Der er kun aktindsigt i 30 procent af de offentligt ejede virksomheder. Mange selskaber bliver helt administrativt undtaget fra aktindsigt.
Det bør ændres, så der bliver en strammere procedure for undtagelse.

Læs hele Tine Johansens tale fra høringen

Kommentarer