Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ til Folketingets Retsudvalg: Offentligt ansattes ytringsfrihed skal sikres i lovgivningen

”Det er på tide, at vi slår fast med syvtommersøm, at offentligt ansatte har ret til at ytre sig og være en del af debatten om den offentlige sektor.” siger DJ’s formand Tine Johansen efter mødet med retspolitikerne.

Tine

Jacob Nielsen

En samlet fagbevægelse, herunder DJ, havde torsdag møde med Folketingets Retsudvalg. Forbundene kom med en appel om, at der bliver udarbejdet en selvstændig lov om offentligt ansattes ytringsfrihed.

”Spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed har været diskuteret i mange år. Nu er det på tide, at der sendes et klart signal om, at det er helt essentielt for vores demokrati, at borgerne har kendskab til forholdene i den offentlige sektor. Og at de ansatte, som ytrer sig kritisk om deres arbejdsplads, ikke skal frygte for ledelsens reaktion,” siger Tine Johansen.

Hun mener, at mange offentligt ansatte stadig er i tvivl om, hvad de må sige eller ikke sige offentligt om deres arbejdsplads. Det begrænser den enkelte persons ytringsfrihed, og det begrænser samtidig den viden, som alle andre borgere i Danmark kunne have haft om en den offentlige sektor.

Tre principper skal slås fast

De faglige organisationer ønskede tre principper fastslået i en ny lovtekst:

Offentligt ansatte har ret til at ytre sig – også kritisk

Det bør slås fast, at hvis man som offentligt ansat udtaler sig på egne vegne, udtrykker sig korrekt og ordentligt og ikke bryder tavshedspligten, har man grundlæggende ret til at sige, hvad man vil. Også selv om det er kritisk. Og også selv om man ikke først har rejst sin kritik internt eller orienteret sin chef på forhånd. Det er ikke i strid med loyalitetspligten.

Del bevisbyrden

I de tilfælde, hvor en lønmodtager oplever negative ledelsesmæssige reaktioner, over udtalelser om arbejdspladsen, bør det påhvile arbejdsgiveren at bevise, at de pågældende negative reaktioner ikke skyldes, at den ansatte lovligt har benyttet sig af sin ret til at ytre sig.

Godtgørelse ved afsked i strid med lovens bestemmelser

Hvis en lønmodtager afskediges i strid med lovens bestemmelser, bør arbejds­giveren betale en godtgørelse efter principperne i ligebehandlingsloven.

DJ vil sammen med de øvrige organisationer fortsætte kontakten til retspolitikerne for forhåbentligt snart at komme frem til en konkret lov om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.