Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ styrker socialrådgivning til medlemmer

Med ansættelsen af en ny fuldtids socialrådgiver opruster DJ sin rådgivning til medlemmer, der på grund af fx sygdom kommer i kontakt med det offentlige system. Camilla Beyer-Nielsen kommer fra en lignende stilling i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Camillla Beyer-Nielsen

Mikkel Inumineq

Er du, dit barn eller din nære pårørenderamt af sygdom og har du i den forbindelse brug for en samtale med Camillla Beyer-Nielsen? Så kan du booke en samtale her

Når sygdom rammer hårdt, kan oplevelsen af bureaukrati, regler og krav fra f. eks kommunen nogle gange føles næsten lige så hård som selve sygdommen. DJ har altid tilbudt rådgivning til sygdomsramte medlemmer fra en uddannet socialrådgiver, men nu opruster forbundet med ansættelse af en ny socialrådgiver, hvis fornemmeste opgave bliver at rådgive en bred gruppe af DJ-medlemmer.

Camilla Beyer-Nielsen har været socialrådgiver siden 1997 og prøvet kræfter med både en kommune, en patientforening og en anden fagforening, inden hun pr. 1. september er blevet ansat i DJ. Og hvis man ikke er helt skarp på, hvad en socialrådgiver kan, giver hun selv følgende beskrivelse:

”Jeg ser mig selv som en samtalepartner, sparringspartner, hjælper, problemløser, mediator i forhold til tolkning og oversættelse af lovgivning og afgørelser i forhold til sygeforløb. I de seneste 15 år har jeg primært arbejdet med telefonrådgivning om det, jeg kalder tilbageoversættelse af loven for medlemmerne. Hvad betyder paragrafferne i loven? Hvordan får de betydning for det enkelte medlem? Hvad sker der konkret til mødet på kommunen? Det har jeg fortolket og forklaret,” forklarer hun.

Udfordrer faglige skøn

Fælles for alle, der er sygemeldte, og hvor kommunen er involveret er, at kommunen kommer til at foretage en række afgørelser ud fra den gældende lovgivning, der kan få stor betydning for den enkelte. Og det er her, socialrådgivningen kommer i spil.

”Kommunal lovgivning er ofte et skøn. Jeg skal være med til at tolke og evt. udfordre det faglige skøn, der ligger bag en afgørelse. Man kan vel se mig som en slags vejleder for medlemmerne i forhold til kommunale skøn, for jeg vil altid kigge på sagerne ud fra medlemmets interesser,” siger hun.

Så DJ vil fremover kunne tilbyde en udvidet rådgivning til medlemmer, der på grund af sygdom står over for en langvarig sygemelding.

”Helt konkret kommer mit primære arbejde til at bestå af at tage samtaler med medlemmer, der er på nippet til at melde sig langtids-syge. Hvad kommer der til at ske undervejs i en sygemelding? Hvilke samtaler venter? Hvilken lovgivning gælder? Og når kommunen så har truffet en afgørelse, kan jeg læse med på afgørelsen og hjælpe med at tolke den, bidrage med input ved partshøringer og hjælpe med at skrive en eventuel klage.,” forklarer hun.

Mulighed for bisidder

Herudover vil der for fremtiden være mulighed for at aftale med Camilla Beyer-Nielsen, at hun kan deltage som bisidder ved kommunens rehabiliteringsmøder enten fysisk eller online. Et Rehabiliteringsteammøde, er et tværfagligt møde, med deltagelse af den sygemeldte og evt. bisidder, hvor det drøftes hvad den videre indsats i forbindelse med sygeforløbet skal være.

Er man fastansat vil arbejdsgiver efter 30 sammenhængende sygedage kunne anmode kommunen om syge-refusion og på den måde bliver kommunen part i sygeforløbet. Har man ikke en fast arbejdsgiver, bliver det mere indviklet. Og netop DJ’s mange forskellige typer medlemmer med vidt forskellige vilkår skal Camilla Beyer-Nielsen nu i gang med at lære at kende.

”DJ har en stor tilbudsvifte hvad angår rådgivningstilbud til medlemmerne, og jeg skal nu finde den bedste måde at bringe min faglighed og mine kompetencer bedst muligt i spil i forhold til de eksisterende tilbud om karriere og trivselssamtaler. Der vil naturligt opstå nogle konkrete problemstillinger som vi i DJ bedst løser i et samarbejde ml. de forskellige afdelinger for at yde den bedste rådgivning til hvert enkelt medlem.”

Kommentarer