Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ: Stop udhuling af dagpengene og gør det nemmere for freelance og selvstændige at få hjælp

Under corona-pandemien fik hjemsendte medarbejdere 23.000 kroner om måneden, og Danmark er kommet ud på den anden side med flere i job og stærk økonomi. Så hvorfor ikke give samme beløb til dem, der nu er ramt af ledighed? Dansk Journalistforbund vil stoppe udhulingen af dagpengene, frede dimittenderne og gøre det nemmere for freelancere at få dagpenge, hvis opgaverne svigter.

Tine Johansen og Allan Boye Thulstrup

Benita Marcussen

Et fornuftigt dagpengesystem er afgørende for den danske model. Sikkerhed og ret til hjælp under ledighed giver tryghed og dynamik til glæde for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Sådan har skåltalerne lydt gang på gang. I virkelighedens verden står det ikke så godt til. Den såkaldte mindreregulering betyder, at forskellen mellem løn og dagpenge vokser. I en fremskrivning, foretaget af Akademikerne, vurderes det, at kompensationsgraden i 2025 vil være helt nede på 44,7%. Dagpengene vil altså ikke engang svare til halvdelen af gennemsnitslønnen for en funktionær. 

Gør Corona-satsen permanent for alle

I forbindelse med pandemien blev der i august 2020 indgået en ekstraordinær treparts-aftale, som midlertidigt hævede dagpengesatsen med 4000 kr. til 23.000 kr. for hjemsendte medarbejdere i arbejdsdeling. Dansk Journalistforbund – Medier & kommunikation (DJ) lægger sig på linje med blandt andre Akademikerne, der i dag på altinget.dk fremlægger kravet om en genopfriskning af dagpengesystemet. Forslagene er bl.a. at hæve dagpengesatsen til 23.000 kr samt at frede dimittenderne. DJ ønsker at gøre ydelserne til et tema ved de trepartsforhandlinger, der begynder nu. Også selv om beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen som udgangspunkt udelukkende ønsker at diskutere den aktuelle mangel på arbejdskraft.

”Det er en kedelig melding. Dagpengene er nøglen tilbage til beskæftigelse. Hvis man er for presset på økonomien, så bliver det eskalerende sværere at foretage en god og kvalificeret jobsøgning” siger Allan Boye Thulstrup, næstformand for DJ, og supplerer:

 ”Mindrereguleringen af satsen og den halverede dagpengeperiode er en konstant udhuling af den danske samfundsmodel, og vi er ved at ramme en smertegrænse”.

I de senere år er antallet af privattegnede lønforsikringer steget eksplosivt – fra under 90.000 i 2010 til over 400.000 i 2021. Det svarer til over hver 7. lønmodtager i dag.

”Det er svært at se udviklingen som andet end et udtryk for, at den danske model halter efter virkeligheden. At den er tiltagende utilstrækkelig,” siger Tine Johansen, formand for DJ

Det er svært at se udviklingen som andet end et udtryk for, at den danske model halter efter virkeligheden.

Tine Johansen, Formand for DJ og AJKS

Dimittenderne skal fredes

Dimittender, som ikke er forsørgere, kan i dag modtage 71,5% af den maksimale dagpengesats. Der tales om at skære i beløbet, hvis dagpengene generelt skal sættes op. Det er uacceptabelt for DJ:

”Vores dimittender står allerede overfor et svært arbejdsmarked, så en yderligere reduktion af deres dagpengesats er blot at slå på nogen, som i forvejen ligger ned.” siger Tine Johansen. I stedet mener DJ, at dimittenderne bør have samme beløb som andre dagpengemodtagere, så der ikke længere opereres med et A og B-hold.

Mindre bureaukrati for selvstændige i dagpengeland

I dag er det endog meget kompliceret at overgå fra selvstændig til dagpenge, hvis forretningen ikke slår til. DJ har i årevis kæmpet for, at freelancere og kombinatører kan optjene dagpengeret på lige fod med almindelige lønmodtagere. Da Danmark lukkede ned, lød forslaget fra DJ til politikerne, at man lod selvstændige optjene dagpengeret uden at skulle lukke virksomheden først.

”Nu står vi overfor en større normalisering af samfundet igen, men det har ikke ændret på DJs ønske om, at de selvstændige skal omfattes af dagpengeretten på lige vilkår med freelancere. Begge grupper er mindst lige så sårbare over for konjunkturerne som de fastansatte” siger Tine Johansen.

 ”Coronakrisen har også vist os, at de offentlige systemer faktisk er i stand til at udvise imponerende hastighed og fleksibilitet. Et godt eksempel er kompensationsordningerne, som i høj grad har været båret af tillid. Her synes vi, at man kan finde meget inspiration til et dagpengesystem, der også kan hjælpe selvstændige og kombinationsbeskæftigede,” tilføjer Dansk Journalistforbunds formand.