Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ stiller krav om et bedre dagpengesystem

De delegerede på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2015 i Kolding opfordrer regeringen og Folketinget til at forbedre dagpengelovgivningen på en række konkrete punkter.

Retten til dagpenge er en af hjørnestenene i den danske model. Det sikrer fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet, og retten til dagpenge er med til at skabe tryghed for den enkelte lønmodtager. Men dagpengene er i disse år under angreb. Siden de fornyede dagpengeregler trådte i kraft i januar 2013, er mere end 50.000 danskere faldet ud af systemet. Af disse er 231 fra Dansk Journalistforbund.

Sådan må det ikke fortsætte. De delegerede på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde 2015 i Kolding opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at forbedre lovgivningen på en række konkrete punkter så hurtigt som muligt.

Det er oplagt, at der skal tages hånd om de medborgere, der er faldet ud af dagpengesystemet. De skal sikres uddannelse, oplæring og hjælp til at finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet og fællesskabet.

Desuden skal en ny dagpengelovgivning tage højde for det øgede behov for fleksibilitet og variation i ansættelser, som i dag ikke dækkes ind af reglerne. DJ har rigtig mange medlemmer, der både har lønmodtagerindkomst og B-indtægt – men som reglerne er, kan de ikke sammensætte indtægten, men kun basere dagpengeretten på den ene type indtjening.

Det er ikke fleksibelt, og det er ikke tryghedsfremmende i et arbejdsmarked, der i disse år forandrer sig med stor hastighed. Stadig flere a-kassemedlemmer er kombinatører, og den udvikling vil fortsætte – det må og skal dagpengesystemet matche.

DJ’s delegerede kræver, at en ny dagpengelovgivning tager højde for dette.

Genoptjeningsperioden skal sættes ned til max. 6 måneder, samtidig med at DJ stiller krav om, at også arbejde i kortere perioder kan give ret til optjening af tilsvarende perioder på dagpenge.

De nuværende regler, hvor man skal arbejde i et år for at genoptjene retten, medfører en øget utryghed og usikkerhed for den enkelte, og det er en medvirkende årsag til det generelle pres på lønmodtagerne i disse år.

Det er DJ’s forventning, at et nyvalgt Folketing påtager sig opgaven med at skabe et trygt, fleksibelt og gennemsigtigt dagpengesystem.

Kommentarer