Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ skal have en kernefortælling

Hvad er egentlig kernen i Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation? Hvad står forbundet for?

Dansk Journalistforbund

Rikke Ahm

Vi kan sikkert alle komme med bud på et svar, men det vil sandsynligvis blive mange forskellige svar. Alt afhængig af, hvordan vi er involveret i eller har været i berøring med forbundet.

For at kunne organisere nye og fastholde nuværende medlemmer er det vigtigt, at der findes en entydig fortælling om, hvad Dansk Journalistforbund – Medier og Kommunikation er for et fagforbund, og hvad forbundet står for. Det vil gøre det lettere for potentielle medlemmer at forstå, hvorfor DJ netop er fagforbundet for dem.

En arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen har på baggrund af møder med bestyrelserne for alle specialgrupper og -foreninger under forbundet samt et online-møde, hvor alle aktive i forbundet var indbudt til at deltage, udarbejdet et udkast til kernefortælling for forbundet, som delegeretmødet i slutningen af april skal tage stilling til.

Inden da ønsker arbejdsgruppen at give alle mulighed for at kommentere udkastet. Alle medarbejderforeninger, specialgrupper, specialforeninger og kredse opfordres derfor til at drøfte udkastet på generalforsamlinger eller medlemsmøder, og inden 15. marts at sende eventuelle kommentarer til arbejdsgruppens formand Per Schultz-Knudsen. Alle medlemmer er velkomne til selv at indsende kommentarer.

Arbejdsgruppens udkast til kernefortælling for forbundet lyder:

Et solidarisk, fagligt fællesskab for alle på medie- og kommunikationsområdet

DJ organiserer løst- og fastansatte, freelancere og selvstændige, studerende og pensionister og arbejder som fagforening for at sikre alle medlemmer gode arbejds- og uddannelsesvilkår, herunder social tryghed og en fair aflønning.

I et levende medlemsdemokrati med faglige netværk udgør forbundet et solidarisk fællesskab for alle og samler alle fagligheder indenfor medie- og kommunikationsbranchen.

Vi varetager medlemmernes faglige interesser i forhold til myndigheder og organisationer blandt andet for at styrke respekten for alle fagligheder.

DJ rådgiver, forhandler og skaber netværk til gavn for medlemmerne, og arbejder for, at medlemmerne kan udvikle sig, blandt andet ved hjælp af relevant efteruddannelse og karriererådgivning.

Vi stræber efter at sikre alle medlemmer et godt og trygt arbejdsmiljø, og vi går forrest i kampen for et fortsat åbent og oplyst demokratisk samfund båret af presse- og ytringsfrihed og høje etiske standarder.

I forbindelse med kernefortællingen foreslår arbejdsgruppen, at forbundets formålsparagraf ændres til:

Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre
medlemmerne et godt arbejdsliv samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet
arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund.

Den eksisterende formålsparagraf §1 stk. 1 lyder:
Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, særligt at fremme fagets uddannelsesforhold, økonomiske og sociale vilkår og at arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne.

De to forslag – kernefortælling og formålsparagraf – vil blive behandlet hver for sig på det kommende delegeretmøde.

På baggrund af de indkomne kommentarer vil arbejdsgruppen i slutning af marts forelægge et forslag til kernefortælling for hovedbestyrelsen, som derefter vil sende et forslag til endelig vedtagelse på delegeretmødet.

På arbejdsgruppens vegne
Per Schultz-Knudsen

Kommentarer