Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ sikrer medier og medarbejderes ytringsfrihed i nyt lovforslag

DJ har sat sit fingeraftryk på netop vedtaget lov, der skal beskytte virksomheder mod afsløringen af forretningshemmeligheder. En undtagelsesbestemmelse sikrer nu, at det fortsat ikke er strafbart at afsløre en forretningshemmelighed, der har offentlighedens interesse.

Flemming Leitorp

Flemming Leitorp

Ny lov fastsætter hvilke retsmidler, der kan benyttes, hvis ulovlig udveksling af forretningshemmeligheder finder sted. Lovforslaget har til formål at beskytte virksomheders fortrolige oplysninger mod ulovlig brug og videreudnyttelse.

DJ har i forbindelse med lovforslaget påpeget, at man som medarbejdere ikke skal kunne straffes, hvis man afslører en forretningshemmelighed i forbindelse med omtale, der har den almene offentlige interesse.

Indvendingerne har betydet, at der i det endelige lovforslag er indført en undtagelsesbestemmelse, som sikrer informations- og ytringsfriheden, og muligheden for at agere whistleblower. 

”Vi er i DJ tilfredse med, at vores indvending er blevet imødekommet. Da et udkast til loven kom i høring, påpegede vi, at loven kunne forhindre medarbejdere i at udtale sig til medierne, og medierne i at omtale en sag fra en virksomhed. Den kritik har Erhvervsministeriet taget til efterretning,” siger Lars Werge, formand i DJ.

Undtagelsesbestemmelsen sikrer, at brugen af retsmidler i forbindelse med ulovlig udveksling af forretningshemmeligheder skal afvises, hvis:

  1. erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve informations- og ytringsfriheden
  2. erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller ulovlige aktiviteter
  3. sagsøgte er whistleblower og handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse. 

Man kan som medarbejder eller medie derfor fortsat ikke blive straffet, hvis man afslører en forretningshemmelighed i forbindelse med omtale, der har en offentlig almen interesse.

Læs resumé eller hele lovforslaget

Kommentarer