Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ siger nej tak til lukkethed i ny digital lovgivning

DJ er høringspart på lovforslag om gennemførelse af EU-regler for digitale tjenester (DSA) i Danmark. Og til DJ's store skuffelse og overraskelse, lægger lovforslaget op til endnu mere begrænsning i muligheden for aktindsigt. Så det protesterer DJ selvfølgelig klart over for i sit høringssvar.

Allan Boye Thulstrup

Jakob Nielsen

Læs mere om DSA

Se hele lovforslaget, som DJ har afgivet høringssvar på

Det er særligt side 255 ff., særligt side 231 og side 283ff.

Hos Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation er næstformand Allan Boye Thulstrup meget overrasket over, at der i et nyt lovforslag, der skal gennemføre EU’s nye regelsæt om digitale tjenester (DSA), lægges op til at begrænse offentlighedens adgang til at følge med på det vigtige digitale område.

"Danmark har allerede for mange og for omfattende undtagelser fra retten til aktindsigt, så det her er da den helt forkerte retning. Også fordi der allerede findes rigeligt med muligheder for at sige nej til aktindsigt, hvis særlige hensyn taler for det", siger næstformand Allan Boye Thulstrup.

Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation advarer derfor i sit høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen imod yderligere indskrænkninger, som DSA-lovgivningen i sin nuværende udformning vil medføre.

Formålet med DSA-forordningen er bedre beskyttelse af både borgeres og virksomheders rettigheder online.

Kommentarer