Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ protesterer mod forslag om moms på kulturel virksomhed

Regeringens forslag om at lægge moms på kulturel virksomhed vil også berøre DJ-medlemmer, blandt andet i forhold til rettighedsmidler. Derfor er DJ medunderskriver på et debatindlæg, der advarer om konsekvenserne, hvis forslaget bliver vedtaget.

Tine Johansen

Benita Marcussen Formand i DJ Tine Johansen

DJ-formand Tine Johansen har sammen med 264 andre personer fra kulturlivet sat sin underskrift på et debatindlæg, der bringes i Politiken torsdag. Indlægget kommer som modsvar til det forslag, Skatteministeriet er kommet med om at pålægge moms på kulturel virksomhed.

”Moms på kunstnerisk virksomhed betyder kort og godt, at det bliver dyrere for forbrugerne at opleve dansk kultur. Det være sig tv, musik, litteratur og meget mere.” skriver de 265 afsendere blandt andet.

For DJ’s medlemmer kan lovforslaget ende med at få negative konsekvenser:

TV pakkerne bliver dyrere

TV-pakkerne bliver 300 mill. kr. dyrere for kunderne, hvis rettighedsmidler bliver belagt med moms. Al erfaring viser, at dette vil medføre et fald i antallet af kabel-tv kunder og dermed færre rettighedsmidler til det kulturelle kredsløb, som bidrager til produktion af originalt dansk indhold og betaling til rettighedshaverne (bl.a. journalister, tekstere, fotografer, tilrettelæggere, o.lign.).

Som modtager af rettighedsmidler skal du momsregistreres

I dag er rettighedsmidler momsfrie, og modtagerne skal derfor ikke momsregistreres for at modtage dem. Ændres dette, vil det medføre en ekstra administrativ og økonomisk belastning for kunstnernes små kludetæppe-økonomier. DJ og en lang række organisationer foreslår derfor, at lovforslaget indeholder en højere momsgrænse for modtagere af rettighedsmidler.

Tine Johansen siger om forslaget:

”Regeringen er i gang med at haste en sag igennem uden at have undersøgt konsekvenserne til bunds.
Hvis man lægger moms på rettighedsmidler, vil det rokke ved balancen i en lang række af DJ’s overenskomster og aftaler.”

Kommentarer