Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ opfordrer regeringen til at droppe forslag om koranlov

Den såkaldte koranlov vil indskrænke ytringsfriheden i så vidtgående og unødvendig grad, at DJ mener, lovforslaget bør trækkes tilbage.

Tine Johansen

Benita Marcussen

Regeringen vil med en ”juridisk nålestiksoperation” forhindre koranafbrændinger, som den mener udgør en risiko for rigets sikkerhed. Men lovforslaget vil komme til at indskrænke ytringsfriheden i alt for vidtgående grad og er i øvrigt unødvendigt i forhold til eksisterende lovgivning, der allerede giver mulighed for at hindre koranafbrændninger, påpeger Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation i et høringssvar til lovforslaget.

”I DJ kæmper vi for et åbent og oplyst samfund, og sådan et hviler nødvendigvis på ytringsfrihed og pressefrihed. Derfor mener vi helt principielt, at politikerne skal være meget forsigtige med at indskrænke ytringsfriheden, og i forhold til afbrændingerne ser vi ikke nogen grund til at indføre ny lovgivning. Hvis jeg skal sige det helt kort, så er DJ’s holdning, at det her lovforslag bør droppes,” siger formand Tine Johansen.

I høringssvaret uddyber DJ sine synspunkter:

”Ytringsfriheden, og herunder alle borgeres ret til at kunne søge, modtage og viderebringe informationer, er en af de mest fundamentale rettigheder i et demokrati. Ytringsfriheden er forudsætningen for et åbent og oplyst samfund. Den er baggrunden for, at den enkelte borger kan danne sig et indtryk af og en mening om, hvad der foregår i samfundet. Og det er grundlaget for, at borgerne frit kan udveksle og diskutere forskellige synspunkter – også synspunkter, som efter andre borgeres opfattelse kan være både urigtige, upassende og endda utilbørlige. DJ anerkender på den anden side, at retten til at ytre sig ikke er absolut og uden grænser.”

DJ anerkender i sit svar, at ytringsfriheden ikke er absolut og altså har grænsen. Dog med en vigtig tilføjelse:

“Men vi understreger samtidig – som der også er domspraksis for –, at en indskrænkning af ytringsfriheden i givet fald skal være nødvendig, presserende og afgrænset. Og disse kriterier finder vi fra DJ’s side ikke, at det fremlagte lovforslag lever op til,” skriver DJ.

Læs hele DJ’s høringssvar

Kommentarer