Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ øger indsatsen på film- og tv-området

DJ styrker indsatsen på film- og tv-området og har ansat to eksterne konsulenter. De skal sammen med en nyetableret projektgruppe, ledet af næstformand Tine Johansen, styrke DJ's indsats overfor medlemmer i film- og tv-branchen.

Film og TV

Jakob Carlsen

For at skærpe DJ’s indsats på et område, som er præget af løse projektansættelser og ganske få fastansættelser, har DJ ansat to eksterne konsulenter cirka syv timer ugentligt for en afgrænset periode. De to konsulenter skal, sammen med en intern projektgruppe ledet af næstformand Tine Johansen, bidrage til den skærpede arbejdsindsats for DJ’s medlemmer i film- og tv-branchen.

Josefine Brüel Gerber er tv-tilrettelægger og p.t. redaktør i DR-Ung. Hun sidder desuden i FILM&TVGRUPPEN’s bestyrelse. Lone Amtrup er tidligere medarbejder i DJ og har dels siddet som faglig konsulent og kontaktperson for FILM&TVGRUPPEN, dels været leder af DJ Ophavsret og senest markedschef hos Copydan Verdens TV.

Arbejdsgruppens opgaver er blandt andet at kortlægge, hvad medlemmer på film- og tv-området har brug for, hvad de forventer af DJ – og klargøre, hvordan DJ bedst kan støtte og hjælpe dem i et kompliceret arbejdsmarked.

Nye ambassadører for DJ

Et af de initiativer, der er i gang med at blive rullet ud, er at puste nyt liv i DJ-ambassadør-ordningen. Ordningen blev oprettet da en overvejende stor del af DJ’s medlemmer på film- og tv-området arbejder i korte projektansættelser, eller som freelancere, og derfor ikke er organiseret i medarbejderforeninger med tillidsrepræsentanter, som de kan gå til.

Ambassadør-ordningen har tidligere fungeret ganske godt, og det er nu lykkedes at få samlet 18 ambassadører til kick off den 27. august 2018. De vil her, og på de kommende møder, få viden om DJ, DJ´s ydelser, regler, aftaler, barsel, konflikthåndtering etc.

Tanken er, at de kan efterlyse områder, de ønsker viden om, og så vil DJ klæde dem på. Omvendt forventes det, at de videndeler i branchen og gør opmærksom på, at DJ er her – og har viden og ekspertise indenfor deres arbejdsområder.

Andre relevante tiltag

Et andet tiltag, gruppens to eksterne konsulenter skal arbejde på, er at udvikle et idékatalog med specifikke tiltag rettet mod film- og tv-medlemmer. Det kan være en ordning, hvor producentvirksomheder fremhæves, fordi de giver særligt gode barselsordninger, håndterer stress på en ordentlig måde eller er et socialt ansvarligt sted.

Det kan også være særlig formidling til netop den gruppe om, at DJ er et sted, de i al fortrolighed kan henvende sig til, da konsulenterne har tavshedspligt og kan agere samlingspunkt for gode og dårlige historier.

Få under Mit Fag et indblik i, hvad DJ har af services og tilbud til medlemmer, der arbejder indenfor film- og tv-produktion.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.