Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ nedsætter ekspertudvalg om fremtiden for medie og kommunikationsfagene

DJ nedsætter ekspertudvalg, der over de næste ni måneder skal analysere fremtiden for fagene inden for medier og kommunikation. Fokus på digitalisering, automatisering og nye tendenser i fagene skal i fokus for at ruste DJ’s medlemmer til fremtidens arbejdsmarked.

Fagenes Fremtid i medie og kommunikationsbranchen

Jakob Carlsen

Digitaliseringen af medierne, nye kommunikationsplatforme, brug af data og sammensmeltninger mellem faggrænser, og ændringer i medie- og kulturvaner har stor betydning for DJ-medlemmernes fag og arbejdsliv. Derfor skal ekspertudvalget komme med sine analyser og anbefalinger, der kan pege fremad for at være på forkant med udviklingen i medlemmernes arbejde, og DJ’s arbejde for medlemmerne.

Ekspertudvalget skal arbejde uafhængigt af DJ’s politiske ledelse, og have en formand med indsigt i medieforhold. Derudover skal udvalget består af op stil seks øvrige medlemmer, der skal have indsigt i emner som digitalisering, kunstig intelligens, automatisering, datastrømme, sociale medier, arbejdsmarked, iværksætteri og erfaring med medieudvikling i ind og udland samt gerne med en eller flere eksperter fra forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i branchen.

”Jeg er glad for denne her beslutning. Vi skal tage fremtiden i hånden og forstå den, så vi kan indrette os efter den. Vi skal ruste os til fremtiden når det gælder faglighed, kompetencer og arbejdsvilkår, og derfor er det vigtigt at få et solidt indblik i fremtidens arbejdsmarked”, siger DJ’s formand Lars Werge, der glæder sig til at se resultatet af ekspertudvalgets arbejde.

Rapport præsenteres næste år

Beslutningen om at nedsætte ekspertudvalget blev foretaget på dagens hovedbestyrelsesmøde på indstilling fra forretningsudvalget. Forslaget kommer som opfølgning på en delegeretmødebeslutning fra april 2017 om, at DJ skal analysere fagenes fremtid.

Budgettet for udvalgsarbejdet er berammet til en million kroner, der skal gå til aflønning af udvalgsmedlemmer, projektansættelse af konsulent knyttet til udvalget samt formidling af arbejdet. Pengene tages fra DJ’s sikringsfond.

I den kommende tid vil udvalget blive sammensat mens der bliver opslået en projektstilling som konsulent for udvalget.

Kommentarer