Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ nedsætter Advisory Board for Journalisten

Nyt panel, der er løsrevet fra DJ’s medlemsdemokrati, skal bidrage til fagbladet Journalisten med indholdsmæssig sparring.

I forbindelse med ansættelsen af en ny ansvarshavende redaktør på Journalisten blev det på hovedbestyrelsesmødet den 30. august vedtaget, at der skal nedsættes et Advisory Board, der kan sikre den sparring, som en bladbestyrelse ikke kan give.

Det blev ved mødet vendt, om panelet skulle arbejde ud fra konkrete målsætninger i forhold til, at indholdet bredt dækker DJ’s fagligheder, men det forslag var der ikke bred opbakning til.

Et Advisory Board, der er frigjort fra medlemsdemokratiet og kun har rådgivende beføjelser, kan tilbyde redaktøren mulighed for sparring og feedback - uden at bekymre sig om brud på frihedsbrevets bestemmelser. Omvendt vil sparringen kunne bidrage til at styrke fagbladet i forhold til den brede medlemsskare og medieudviklingen generelt.

Ansættelsen af ny ansvarshavende redaktør

Stillingsopslaget forventes publiceret midt i september, og ansættelsesudvalget består af to medarbejderrepræsentanter fra Journalisten, formand Tine Johansen, næstformand Jakob Ponsgård, direktør Elisabeth Geday og et medlem af hovedbestyrelsen udpeget af HB.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.