Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ laver undersøgelse om sexchikane i branchen

De seneste dage har budt på en række historier i medierne omkring sexchikane. Fra flere sider er DJ Medier & Kommunikation blevet opfordret til at lave en samlet kortlægning af problemet i medie- og kommunikationsbranchen.

Lars Werge

Flemming Leitorp

Og det sker nu. I løbet af de kommende dage vil DJ udsende spørgeskema til samtlige medlemmer, som man har mailadresse på, med en række spørgsmål, der samlet set vil belyse omfang og udbredelse af sexchikane på DJ’s dækningsområde.

”Jeg har af de seneste ugers debat lært, at det her emne er vigtigt at få belyst. Ikke kun på den enkelte arbejdsplads, men i brancherne som sådan. Derfor har vi besluttet, at DJ nu yder en indsats for at få kortlagt omfanget,” siger DJ-formand Lars Werge.

Han forventer, at undersøgelsens resultater vil blive gjort tilgængelige i løbet af få uger. Men da DJ har mere end 18.000 medlemmer, er der potentielt tale om et større statistisk arbejde – hvilket i øvrigt også er en af årsagerne til samarbejdet med Team Arbejdsliv.

Anklager om sexchikane i DJ

Organisationen og arbejdspladsen DJ er i denne uge blevet anklaget for at have haft konkrete tilfælde af sexchikane. Det er blevet beskrevet i en længere artikel hos DJ’s fagblad ”Journalisten”, og sagerne har naturligvis skabt en række reaktioner internt.

”Dels har vi bedt en advokat udenfor vores organisation om at lave en tilbundsgående undersøgelse af den beskrevne sag om en tidligere studentermedhjælper, der anklager en nuværende ansat (daværende kollega til hende) for sexchikane. Det er alvorlige anklager, og det skal vi have fuldt belyst. Indtil det er sket, kan vi ikke rigtig komme videre,” siger Lars Werge.

Samtidig vil der snarest blive igangsat en undersøgelse af, om der hersker en sexistisk kultur i DJ’s administration. Undersøgelsen skal laves af et eksternt bureau, for målet er at få valide og troværdige analyser til gavn for organisationen.

”Både vore medlemmer, vore medarbejdere og vore fagligt aktive skal vide, at DJ lever op til sine ord i handling, og omsætter sine handlinger til ord. Så når vi siger, at sexchikane ikke skal være en del af kulturen i DJ, så mener vi det, og så gør vi noget ved det,” siger Lars Werge.

Afslutningsvis kan det nævnes, at forbundets samarbejdsudvalg i disse dage arbejder på at færdiggøre retningslinjer til forebyggelse og håndtering af mobning og seksuel chikane.