Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ laver overenskomst og freelanceaftale med sportsmediet bold.dk

DJ

Rikke Ahm

Bold.dk er nok kendt af alle i Danmark med en vis interesse for fodbold. Nu er mediet blevet opkøbt af Medieselskabet af 2017, som ejes af JP/Politikens Hus, og fodboldsitet bliver en del af Ekstra Bladets sportsunivers. Da DJ fik nys om planerne om overtagelse, begyndte arbejdet med at sikre en overenskomst på bold.dk, der ikke tidligere har haft overenskomst. Og det er lykkedes at få aftaler for både faste og freelancere. 

"Det er en rigtig god nyhed for både fastansatte og freelancere på bold.dk, som nu får langt bedre vilkår og større sikkerhed i ansættelsen. Oveni er det aftalt, at overtagelsen af bold.dk ikke vil betyde opsigelser på Ekstra Bladets sportsredaktion, og det er også meget vigtigt for DJ. Jeg er stolt af det gode arbejde fra forbundets forhandlingsteam," siger Dansk Journalistforbunds formand, Tine Johansen. 

Overenskomsten for de fastansatte på bold.dk giver rettigheder i forhold til barsel, feriefridage og efteruddannelse plus en indslusningsordning omkring pension. Fællesoverenskomsten, som dækker en række dagblade, er brugt som skabelon for den nye aftale. 

Oveni er der lavet en lokalaftale om freelancere, der lægger rammerne om de kontrakter, der indgås med leverandører af stof til bold.dk. Aftalen definerer bl.a. hvad freelancehonoraret skal dække, hvornår udbetalingen skal ske, ophavsrettigheder, dækning af udgifter samt feriegodtgørelse hvis freelanceren arbejder som lønmodtager. 

Der er også lavet en aftale omkring studentermedhjælpere, så det sikres, at de rent faktisk er studieaktive, har kontrakt med udgangspunkt i funktionærloven samt en begrænsning i deres timetal. 

"Både freelanceaftalen og rammerne om studentermedhjælpernes arbejde er vigtige resultater. Og fordi de fastansatte medarbejdere nu dækkes af en DJ-overenskomst og får en tillidsrepræsentant, er der skabt et stærkt udgangspunkt for at sikre de bedst mulige vilkår for både faste og freelancere," siger Marianne Molin, forhandlingschef i DJ. 

Aftalen for freelancere skal hurtigst muligt godkendes i et udvalg under Journalistforbundets hovedbestyrelse. Det har ikke kunne ske på forhånd, da forhandlingerne ikke har været officielle.

Bold.dk er blandt de største digitale nyhedsmedier i Danmark. 

Kommentarer