Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ laver ny historisk overenskomst med Producentforeningen

DJ har forhandlet en ny 2-årig overenskomst hjem for medlemmerne i film- og tvbranchen, der på mange måder sikrer markante forbedringer af arbejdsmiljøet i en presset branche. Både DJ's formand og Producentforeningens er meget tilfredse med den nye aftale.

Overenskomst med Producentforeningen

Jakob Carlsen

For mange DJ-medlemmer i tv-branchen har de seneste par år været en hård omgang. Konkurser, nedskæringer og afskedigelser har fyldt lidt for meget i det danske film- og tv-produktionsmiljø, og en branche, der i forvejen har været kendetegnet ved korte ansættelser og uordnede forhold, har også skulle slås med en ny usikkerhed om beskæftigelse og jobsikkerhed.

Men midt i en udfordrende tid har DJ sammen med modparten i Producentforeningen lavet en ny historisk overenskomst, der vil sikre DJ’s medlemmer bedre arbejdsvilkår. For det første vil overenskomsterne for fastansatte og freelancere blive slået sammen, så det er den samme overenskomst for alle i tvbranchen. For det andet har DJ sammen med Producentforeningen gjort aftalen til en rammeoverenskomst, hvor de enkelte produktionsselskaber får mulighed for på en række punkter som for eksempel arbejdstid og genetillæg at indgå lokale aftaler blot det samlet set ikke er en forringelse af overenskomsten.

Og ikke mindst er der blevet tilføjet punkter om efteruddannelsesmuligheder samt en aftale om, at der på alle arbejdspladser i tv-branchen skal vælges en tillidsrepræsentant eller en talsperson.

DJ-formand Tine Johansen er meget glad for, at der nu er landet en overenskomst for en branche, der på mange måder i lang tid har været relativt ureguleret:

“Vi har i mange år sammen arbejdet for en overenskomst, som kan dække hele tv-produktionsbranchen, som har været meget nølende med at bruge vores aftaler. Med denne gennemgribende modernisering af vores overenskomst med producenterne, giver vi helt nye muligheder for at tilpasse aftalen de enkelte selskaber, så den er langt mere flexibel. Det gør det også meget nemmere for de enkelte selskaber at blive en del af “Den Danske Model”, og det er jeg overbevist om, at mange vil benytte sig af.”

Tilfredshed også på arbejdsgiverside

Fra den anden side af forhandlingsbordet lyder der også tilfredse toner fra direktør i Producentforeningen, Jørgen Ramskov:

Hvad er din overordnede kommentar til den nye overenskomst?

Det er en moderne overenskomst, som giver den fleksibilitet, et moderne arbejdsmarked har brug for. At der er en række basisaftaler, som vi derpå på en fornuftig og ligeværdig måde lokalt kan bruge som grundlag for at finde de helt rigtige løsninger for den enkelte arbejdsplads. Det tror og håber jeg, er fremtidens måde at lave overenskomster på.

Hvorfor er det godt for jer som arbejdsgiver at have en overenskomst?

Fordelen ved en overenskomst er, at den sikrer ordnede forhold, og det er vi varme tilhængere af. Vi er en seriøs branche, som producerer indhold, der bliver taget seriøst. At vi har en overenskomst, er et kvalitetsstempel, der på en tydelig måde viser, at der er styr på det, og at vi som arbejdsgivere gerne vil have ordentlige arbejdsvilkår for vores medarbejdere. Det, vi leverer, er meget synligt i offentligheden og en del af det også finansieret at offentlige midler, og derfor er arbejdsforholdene vigtige. En overenskomst er en nem måde at vise, at vi er enige med medarbejderne om arbejdsvilkårene.

Hvad kommer den denne ok til at betyde for en branche, der har været presset længe?

Branchen er presset nu, og det vil den også være i fremtiden. Derfor er det vigtigt at have en overenskomst, så vi kan fortælle vores kunder, at de er nødt til at betale en ordentlig pris for vores vare, så vi kan betale vores leverandører ordentligt, og der kan være orden i sagerne.

Kommentarer