Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ lander ny overenskomst med regionerne

Ny overenskomstaftale mellem DJ og regionerne sikrer lønstigninger, mere i pension, mulighed for opsparing af fridage samt bedre barselsvilkår.

DJ's forhandlingsdelegation bestående af Tine Almegaard, Tonny Foghmar, Jens J. Essendrop, Henrik Rønne og Allan Boye Thulstrup landede 12. marts en forligsaftale med forhandlerne fra Danske Regioner. På forhånd var den økonomiske ramme fastsat til skønnet 8,8 % bestemt af de store fagforbunds aftale med finansministeren tidligere på året - helt lige som for den aftale, som DJ indgik med Kommunernes Landsforening i sidste uge.

Men da Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation står uden for hovedorganisation, forhandler vi selv detaljerne i overenskomsterne for vores offentligt ansatte medlemmer. Det giver mulighed for at lave en mere specifik aftale ud fra medlemmernes ønsker, og det er der nu kommet. Det er derfor unikt for DJ's overenskomst, at der er indført et ekstra løntrin, som giver 10.500 kr. i nutidskroner ekstra om året til ansatte efter to års ansættelse.

DJ har cirka 110 medlemmer ansat i regionerne.

Aftalen i øvrigt indebærer at:

  • Vi har som andre fået en samlet økonomisk ramme på skønnet 8,8% i de kommende to år. Der skønnes udmøntet 5,81% i 2024 og 2,99% i 2025.
  • Der er aftalt et nyt kvalifikationstillæg for alle efter to års ansættelse, som udløser en automatisk lønstigning på kr. 9.622 i 2018-niveau svarende til omkring kr. 10.500 i nutids-kroner. Udmøntning sker 1. april 2025
  • Pensionsprocenten er hævet fra 17,4% til 18,70% for fotografer, så de er på samme pensionsprocent som journalisterne. Der er samtidig aftalt fritvalg mellem løn og pension for alle for den del af pensionsprocenten, der ligger over 15. Udmøntningen af pensionsstigningen sker pr. 1. april 2025.
  • ATP-bidraget forhøjes med kr. 156 per medarbejder pr. år
  • Der er aftalt ret til opsparing af frihed på op til 15 dage som kan ske ved opsparing af mer-/overarbejde og ved opsparing af 6. ferieuger. Dette træder i kraft 1. april 2025.
  • Forbedrede barselsrettigheder til far og medmor og flerbørnsforældre og soloforældre. Far/medmor får ret til yderligere 3 uger med løn. Flerbørnsforældre får ret til yderligere 13 uger med løn til hver. For soloforældre øges lønretten med 10 uger. Gælder for børn der fødes 1. april 2024 eller senere.
  • Tillægget, som man er berettiget til for at have mistet Store Bededag, konverteres til særlig feriegodtgørelse, der hermed øges med 0,54%-point.
  • Arbejdsgiver får mulighed for at indgå aftale med medarbejderen om, at medarbejderen arbejder op til 42 timer om ugen. Lønnen hæves tilsvarende.

Aftalen skal nu formelt godkendes i DJ's hovedbestyrelse, hvorefter den bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer. 

Mandag den 18. marts mødes DJ's forhandlingsdelegation med Statens forhandlere for at få lavet en aftale for DJ's statsansatte medlemmer.

Kommentarer