Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ kræver forbedringer for fleksjobbere- og førtidspensionister

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal have væsentligt bedre vilkår, kræver DJ sammen med 39 andre faglige organisationer. I en fælles appel til Folketingets partier vil de have omfattende forbedringer til lovgivningen om fleksjob og førtidspension.

Lars Werge vil ændre regler for fleksjob og førtidspension

Jonas Ahlstrøm DJ-formand Lars Werge vil have bedre forhold for fleksjobbere og førtidspensionister.

Hvis man bliver alvorligt syg, kommer til skade eller er født med varige funktionsnedsættelser, skal man ikke kastes ud i langvarige og uværdige arbejdsprøvninger. Derfor har DJ og 39 andre faglige organisationer sendt at anstændigheds-krav med seks konkrete ændringsforslag til lovgivningen for fleksjob og førtidspension til Folketingets partier.

Formand i DJ, Lars Werge, forklarer kravet til Folketinget således:

”Vi står bag kravet, fordi vi lægger vægt på, at arbejdsmarkedet også skal rumme begrebet værdighed. Det er ikke værdigt at se, hvad der foregår lige nu – hvor arbejdsprøvning, som vi har set eksempler på, bliver til arbejdspligt ned til blot en enkelt time om ugen, selv om der ikke er den mindste udsigt til forbedring af den pågældende lønmodtagers vilkår. Vi må erkende, at der er borgere i dette land, som ikke er i stand til at arbejde, og dem skal vi som samfund hjælpe til at få en førtidspension. For mig er det en meget konkret udmøntning af begrebet om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.”

Hvilken konsekvens frygter du, det kan få, hvis loven IKKE laves om?

”Jeg håber, at forligskredsen på Christiansborg lytter til denne henvendelse og anerkender, at vi 40 fagforeninger, der står bag kravet, også kender til de konkrete problemer. Derfor er jeg overbevist om, at de også vil lytte til repræsentanter for 1 million lønmodtagere, freelancere og selvstændige medlemmer af de faglige organisationer. For det må trods alt være sådan, at når lovgiverne har gennemført en lov, der er helt ude af trit med, hvad vi opfatter som værdigt og ordentligt, så har de også viljen til at ændre det igen.”

De seks forslag til forbedring af bestemmelserne om fleksjob og førtidspensionen