Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ Kommunikation: "Det er afgørende med en tydelig forventningsafstemning mellem medarbejdere og arbejdsgiver"

Svar fra bestyrelsen i DJ Kommunikation. Muligvis med lidt assistance fra ChatGPT..

Hvad er jeres overordnede betragtninger om den eksplosive udvikling inden for kunstig intelligens?

Kunsten at integrere AI i vores professionelle liv

I takt med at kunstig intelligens (AI) bliver mere udbredt, kan vi ikke undgå at lade det påvirke vores professionelle liv. Tankerne om AI fylder allerede en del i vores tanker, og det handler nu om at udnytte robotternes evner på en måde, der bevarer det menneskelige element.

Fordele og muligheder ved AI

Der er en bred enighed om, at AI kan tilbyde mange fordele og muligheder. AI begrænser sig ikke kun til tekstproduktion, men kan også bruges til at generere billeder, videoer, print, design, layout og andre opgaver. Øget produktivitet er en af de positive effekter, som kan opnås ved at udnytte AI-teknologien.

Vigtigheden af undervisning og forventningsafstemning

Det er vigtigt, at der følger undervisning med i særligt de etiske aspekter ved AI. Der bør også være klarhed om, hvilke arbejdsprocesser der kan eller forventes at blive udført af eller med AI. For at undgå misforståelser og fejlfortolkninger er det afgørende med en tydelig forventningsafstemning mellem medarbejdere og arbejdsgivere.

Fremtidens jobmuligheder

Frygten for at AI vil erstatte lønmodtagere i stor stil afvises af flere. Historisk set har teknologiske fremskridt fjernet visse job og ændret andre, men samtidig har der også opstået nye jobmuligheder. Det er vigtigt at følge med udviklingen og hele tiden lære nyt, herunder også tilegne sig viden om AI-teknologi. Medarbejdere skal bruge deres kritiske sans og løbende vurdere, hvordan AI-teknologien bedst kan anvendes.

Etik og menneskelige aspekter

Der er mange muligheder, men det er også vigtigt at tage højde for etik og begrænsninger. Det er nødvendigt at forstå, hvad kommunikationsfagligheden indebærer, og hvordan den kan understøttes af AI-teknologi. Begejstringen og den hurtige udvikling af AI må ikke skygge for de etiske og menneskelige aspekter. Derfor kræver det en konstruktiv, kritisk og kreativ tilgang fra medarbejdere, ledere, politikere og borgere i brugen af AI.

Hvad tror I, kunstig intelligens kommer til at betyde for jeres medlemmers faglighed/arbejdsliv?

Bekymringer, lettelse og øgede krav i fremtiden

Bekymringer for fremtiden og frygt for at blive overflødig er en udbredt reaktion på udbredelsen af AI. Men samtidig kan AI også lette arbejdsprocesser markant og frigøre tid til dybere faglig udfoldelse og kreativitet. Det er vigtigt at bevare fokus på fagets ypperligheder og indhold, selv med den stigende teknologi og automatisering.

Omstilling og træning

Integrationen af AI i arbejdet vil på sigt blive en naturlig del, ligesom internettet og computeren. Dog kan ældre i faget stå over for udfordringer med omstillingen, da det kræver træning at lære at bruge AI-værktøjer korrekt. Arbejdsopgaverne ændres fra blot at producere til i højere grad at "kode" og arbejde med AI-teknologien.

Mere tid til kreativitet

Digitale redskaber, der anvender AI, kan gøre mange opgaver nemmere og fjerne kedelige rutineopgaver. Dette frigør tid og plads til at være mere kreativ i arbejdet.

Krav og rolleændringer

Ny teknologi kræver, at medarbejdere følger med og tilpasser sig. Det er ikke noget nyt, da sociale medier også har ændret kravene til kommunikationsmedarbejdere. AI stiller nye krav til arbejdsmetoder, og fagforeninger kan spille en rolle i at uddanne og ruste medlemmerne til at håndtere disse krav.

Bevare fagligheden og fokusere på etik

AI vil kunne udføre en del af det rutineprægede arbejde, hvilket kan være positivt. Men samtidig kræver det, at kommunikatører har de færdigheder, som Ida og Nikolaj beskriver, samt en forståelse for strategisk tænkning og det menneskelige i målgruppeforståelse og følelsesmæssig kommunikation. Det er vigtigt at bevare skarpe fagligheder og også kunne håndtere etiske spørgsmål og anvendelsen af teknologi. Hvad sker der, når en AI-robot skaber indhold, der kolliderer med etik, f.eks. i form af greenwashing?

Styrkede roller som faktatjekker og kildekritiker

Uanset om man arbejder som kommunikatør, journalist eller fotograf, vil man blive endnu stærkere i rollen som faktatjekker, redaktionssekretær og kildekritiker både i forbindelse med ens egen anvendelse af AI og når ens kolleger gør det. Dette sikrer korrekte og pålidelige kommunikationsprodukter.

Hvad kan medlemmerne gøre for at forberede sig til udviklingen? Og hvad kan DJ gøre? 

Klæde os på til at forstå og udnytte AI

Det er vigtigt at forstå, hvor AI bidrager og hvor det ikke gør det, så vi undgår at lave unødvendigt arbejde og tager højde for AI's begrænsninger. Det kan være svært at lovgive imod brugen af AI, så det er bedre at fokusere på at træne os i at udnytte teknologiens muligheder, ligesom vi gør med andre teknologier.

Arrangementer og uddannelse om AI

Det er vigtigt at tilbyde medlemmerne arrangementer, workshops, kurser osv., der giver dem indsigt i mulighederne og funktionerne inden for forskellige områder af AI. Jo mere kendskab medlemmerne har til AI, desto mindre er der at frygte, da de bedre kan se mulighederne. Medlemmerne bør have et åbent sind og afprøve AI-programmer for at forstå, hvordan det kan gavne dem og deres arbejde. DJ Kommunikation kan spille en rolle ved at arrangere og facilitere disse aktiviteter og sikre, at AI kommer på dagsordenen ved forbundets arrangementer.

Forberede medlemmerne på ændringer og nye krav

DJ skal gøre medlemmerne opmærksomme på, at AI vil føre til ændringer i jobfunktioner, især inden for områder som tekstforfatning og billedmedieoversættelse. Det er vigtigt at informere og forberede medlemmerne på disse forandringer. DJ og DJ Kommunikation kan vise, hvordan en fagforening og et fagligt fællesskab kan støtte medlemmerne under udviklingen i deres fag. Det er vigtigt at give relevante oplæg om AI's anvendelse og begrænsninger og præsentere konkrete cases, der viser, hvordan AI kan hjælpe med forskellige kommunikationsopgaver. Samtidig skal det også understreges, at der stadig vil være behov for forskellige fagligheder til at verificere og fodre AI-systemerne.

Deltagelse i den etiske debat og undervisning

DJ skal deltage i den etiske debat om AI og dets betydning for medlemmernes arbejde. Det er vigtigt at hjælpe medlemmerne med at forstå de muligheder, begrænsninger og faldgrupper, der er forbundet med AI. DJ Kommunikation kan tilbyde en webinarpakke om AI til medlemmerne med konkrete eksempler på, hvordan man bruger AI, samarbejder med kunstig intelligens og undgår at bidrage til formidling af fake news og lignende problemer.

Kommentarer