Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ indstiller nye medlemmer af Pressenævnet

DJ's hovedbestyrelse har indstillet nye medlemmer af Pressenævnet

Dansk Journalistforbund, Medier & Kommunikation har indstillet til justitsministeriet, at Lene Sarup og Maria Becher Trier de næste fire år startende 1. januar 2024 skal udfylde DJ's to pladser i Pressenævnet. Lene Sarup bliver dermed genindstillet, mens Maria Becher Trier går fra at være stedfortræder til at blive medlem.

Nye stedfortrædere bliver James Kristoffer Miles for Lene Sarup, mens Astrid Søndberg bliver stedfortræder for Maria Becher Trier.

Ulrik Holmstrup som medlem og Lars Lindskov som stedfortræder udtræder af Pressenævnet.

Lene Sarup er journalist og tillidsrepræsentant på Fyens Stiftstidende. Hun er et meget erfarent og velestimeret medlem af Pressenævnet.
Hun har desuden plads i kulturministerens nedsatte Medieansvars­udvalg, og har deltaget
i arbejdsgruppen vedrørende opdatering af de presseetiske retningslinjer.

Maria Becher Trier er i øjeblikket under uddannelse og derudover journalist på fagbladet Folkeskolen, bachelor i statskundskab på Københavns Universitet og uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole 2001.

James Kristoffer Miles (stedfortræder) er journalist og stedfortrædende tillidsrepræsentant på Ekstra Bladet. Medlem af bestyrelsen i Folketingets Presseloge, herunder en periode som fungerende formand.
Fellow ved Oxford Universitets Reuters Institute for the Study of Journalism 2018-2019 (rapport om vestlige demokratiers voksende regulering af medier og journalistik).

Astrid Søndberg (stedfortræder) er journalist og krimi- og retskorrespondent, ansat på TV 2 siden 2012. Tidligere Politiken og BT.
Medarbejdervalgt medlem af TV 2s bestyrelse og medlem af Retsreporterforeningens bestyrelse.
Har blandt andet dækket store sager om organiseret menneskesmugling, Breivik-sagen, sagen mod Amagermanden og aktuelt bl.a. Claus Hjort-Frederiksen-sagen.

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der behandler klager over pressen. Pressenævnet kan udtale kritik af alle medier, der er underlagt medieansvarsloven - enten dem der er underlagt automatisk eller dem, der selv har tilmeldt sig frivilligt. Nævnet har otte medlemmer plus en stedfortræder for hvert medlem. Det er formelt justitsministeren, der udpeger medlemmerne af Pressenævnet, men det sker efter indstilling fra forskellige instanser. Dansk Journalistforbund, Medier & Kommunikation udpeger to medlemmer og deres to stedfortrædere.

Kommentarer