Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ indgår forlig med KL


DJ's forhandlere på det kommunale område indgik i dag et forlig om nye tre-årige overenskomster med Kommunernes Landsforening (KL). Se aftalen i hovedtræk.

Rasmus Degnbol

Rasmus Degnbol

Den nye overenskomst er på økonomien og flere andre punkter indgået på samme vilkår som fornyelsen af Forhandlingsfællesskabets aftale.

Aftalen indeholder i hovedtræk følgende punkter:

  • Generelle lønstigninger og reguleringer i perioden på i alt 7,58%
  • En stigning i pensionsprocenten på 0,42 procentpoint til i alt 19,40%, som den enkelte kan vælge at få udbetalt som løn i stedet for pension
  • Et tilsagn om, at vi i perioden skal drøfte at cand.public.er og bachelorer fra SDU skal omfattes af DJ-overenskomsten, ligesom der skal drøftes praktikanters løn og vilkår med udgangspunkt i den nye praktikantaftale med DMA
  • Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager, bl.a. ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre og ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling
  • Enighed om at sætte fokus på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder udarbejdelse af den skriftlige udviklingsplan

Aftalen blev forhandlet af DJ's delegation bestående af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, juridisk konsulent Henrik Rønne og tillidsrepræsentanterne Allan Boye Thulstrup, Herning, og Susan Vera Mortensen, København.

Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer den 1. juni - efter DJ's hovedbestyrelse har drøftet aftalens indhold. Den varslede strejke og lockout er på den baggrund blevet udsat til den 18. juni.

Fredag den 4. maj mødes DJ's delegation på det regionale område med Danske Regioner i et forsøg på at lande en aftale. Der vil også være kontakt til Moderniseringsstyrelsen, som forhandler med DJ på statens vegne.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Mikkel Linnemann Johansson

fre, 05/04/2018 - 10:10

"Der vil også være kontakt til Moderniseringsstyrelsen, som forhandler med DJ på statens vegne." Kan I ikke uddybe lidt? Er det et decideret forhandlingsmøde eller blot en SMS-udveksling. Jeg synes desværre, det er svært at holde sig ajour med de sparsomme informationer, vi får. Der er strejkevarsel i morgen. Det ville være skønt, hvis I kunne dele lidt flere oplysninger enten her eller via mail.

Venlig hilsen
Mikkel Linnemann Johansson