Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ indgår forlig med Danske Regioner

DJ‘s forhandlere på det regionale område indgik i dag et forlig omnye treårige overenskomster med Danske Regioner - RLTN.

Den nye overenskomst er på økonomien og flere andre punkter indgået på samme vilkår som fornyelsen af Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde. Og på indholdet ligner den også meget den aftale, som DJ i går indgik med Kommunernes Landsforening (KL).

DJ’s forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen på vegne af staten er endnu ikke afsluttet. Efter en række kontakter til Forligsinstitutionen torsdag og fredag er forhandlingerne udsat til på mandag.

Udsættelsen er blevet nødvendig, fordi Moderniseringsstyrelsen har brug for mere tid til at beregne en oversættelse af Centralorganisationernes Fællesudvalgs (CFU) forlig med statentil DJs område. Strejke- og lockoutvarslerne er også blevet udsat endnu engang. Strejken vil nu kunne begynde ved døgnets begyndelse onsdag, den 9. maj. Lockouten er udsat til den 12. maj ved døgnets begyndelse.

Dagens aftale med RLTN indeholder i hovedtræk følgende punkter

• Generelle lønstigninger og reguleringer i perioden på i alt 7,58%

• En stigning i pensionsprocenten for journalister på 0,31procentpoint til i alt 18,52%, og på 1,00 procentpoint for fotografer til i alt 16,6%. For begge grupper kan den enkelte vælge at få stigningen udbetalt som løn i stedet for pension

• Et tilsagn om, at vi i perioden skal drøfte at cand.public.er og bachelorer fra SDU skal omfattes af DJ-overenskomsten, ligesom der skal drøftes praktikanters løn og vilkår med udgangspunkt i den nye praktikantaftale med DMA

• Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager, bl.a. ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre, ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling og orlov til akutpleje af spædbørn

• Enighed om at sætte fokus på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder udarbejdelse af den skriftlige udviklingsplan.

Aftalen blev forhandlet af DJ’s delegation bestående forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, juridisk konsulent Henrik Rønne samt tillidsrepræsentanterne Theis Lykkegaard Leisner, Region H, Louise Kastrup Scheibel og Tonny Foghmar, begge Region Midtjylland.

Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer den 1. juni efter at DJ’s hovedbestyrelse har drøftet aftalens indhold. Den varslede strejke og lockout er på den baggrund blevet udsat til den 18. juni.

På mandag mødes DJ’s delegation på det statslige område med Moderniseringsstyrelsen i et forsøg på at lande en aftale her, hvorefter alle tre områder vil være forhandlet færdige.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.