Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ holder politikerne fast: Offentlighedsloven må og skal forbedres

Derfor har DJ skrevet til ordførerne med konkrete bud på forbedringer. Det sker ovenpå et forår, hvor Venstre erklærede sig klar til mere åbenhed, men hvor der så blev stille. Og en corona-nedlukning, der har medført en markant stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt hos sundhedsmyndighederne.

Tine Johansen

Benita Marcussen

I foråret overraskede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ved i et interview med Berlingske Tidende at udfordre flere dele af offentlighedsloven oven på den markante corona-nedlukning af Danmark. Socialdemokraterne – som ellers sammen med Venstre har forsvaret offentlighedsloven – åbnede i forlængelse af Venstre-formandens udmeldinger for at kigge på loven. Og det skabte optimisme hos dem, der ønsker mere åbenhed i samfundet.

Men siden er processen tilsyneladende gået i stå, og ifølge DJ’s oplysninger er det tvivlsomt, om Venstre og Socialdemokraterne for alvor agter at ændre på offentlighedsloven. Det er stærkt utilfredsstillende, mener DJ-formand Tine Johansen:

"Vi havde efter Venstres udmeldinger i foråret et håb om, at der var et reelt ønske om at ændre på loven, men vi har fortsat til gode at se handling bag ordene. For Jakob Ellemann-Jensen har jo helt ret i, at Corona-situationen med stor tydelighed viste, at mediernes og dermed befolkningens adgang til at få indsigt i beslutningsgrundlaget og de faglige vurderinger er essentiel for demokratiet”. 

DJ-"undersøgelse" viser problemerne med loven

At medierne under coronakrisen har haft stor lyst til at kigge myndighedernes beslutninger efter i sømmene på borgernes vegne, det ses tydeligt i antallet af anmodninger om aktindsigt hos sundhedsmyndighederne. DJ har undersøgt antallet af aktindsigts-anmodninger hos Sundhedsstyrelsen, og det er mangedoblet i perioden fra marts 2020 til marts 2021 sammenlignet med året før.

Samtidig har DJ selv forsøgt sig med at søge om aktindsigt hos både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, og det viste sig at være både vanskeligt og meget langsommeligt.

Tine Johansen og DJ insisterer derfor på, at det er bydende nødvendigt, at offentlighedsloven bliver forbedret. Derfor er der nu taget kontakt til en række ordførere på Christiansborg, som har fået tilsendt Journalistforbundets fem konkrete bud på, hvordan offentlighedsloven kan forbedres.

”Vi giver ikke op. Åbenhed er afgørende vigtig for både vores medlemmer og for alle andre borgere i Danmark. Coronanedlukningen har muligvis sat ekstra spot på udfordringerne i loven, men problemerne var der også før corona, og de bliver ved med at være der, indtil medier og borgere kan få en reel mulighed for at få indsigt i beslutningsgrundlaget for vigtige beslutninger i samfundet,” siger DJ’s formand.

Aktindsigt er vigtigt for demokratiet

Formand for Journalisterne i DJ, Elisabeth Hamerik Schwarz bakker op om DJ’s henvendelse til politikerne, for hun anser muligheden for at kunne søge om aktindsigt i myndighedernes beslutninger for at være et ekstremt vigtigt demokratisk værktøj.

”Ringstedsagen om de manglende brystkræftundersøgelser kunne slet ikke være afdækket uden tonsvis af dem, og den gjorde jo en kæmpe forskel for de involverede kvinders liv og sundhed - og vandt endda en Cavling. Men offentlighedsloven har jo desværre sørget for, at myndigheder kan hemmeligholde ting, som helt åbenlyst er i offentlighedens interesse, hvorfor journalister jo nogle gange får tilsendt dokumenter med så mange overstregninger, at det nærmest er tragikomisk. Og er man stadig i tvivl om, hvorfor offentlighedsloven bør laves om, så har det sidste halvandet år da om noget vist os, at åbenhed er afgørende for vores samfund. Mørklægning af politiske processer rimer bare ikke på demokrati. Derfor håber jeg, at politikerne – og som minimum dem, der raslede med sablen i foråret - vil bide stoltheden i sig og se på loven igen. For det er intet mindre end useriøst og dobbeltmoralsk, hvis politikere kalder sig for demokrater og samtidig går ind for offentlighedsloven, som den er nu,” siger hun.

 

DJ’s fem forslag til forbedringer af offentlighedsloven:

1. Ministerbetjeningsreglen § 24 bør afskaffes

Ministerbetjeningsreglen giver en alt for bred og unuanceret mulighed for at afslå aktindsigt.
Man behøver blot at kunne formode, at ministeren på ét eller andet tidspunkt får behov for embedsværkets rådgivning om sagen.
Paragraffen bør afskaffes. Og selv uden § 24 vil en minister fortsat kunne have et fortroligt rum for politisk rådgivning i konkrete sager.

2. Folketingspolitikerreglen i § 27 bør afskaffes eller justeres

Folketingspolitikerreglen hindrer generelt aktindsigt i de dokumenter, der udveksles mellem en minister og de politikere, der forhandler om en konkret sag.
Denne paragraf bør skæres til og formuleres, så det udelukkende er de politisk-taktiske vurderinger, der er undtaget for aktindsigt. De faglige og faktiske oplysninger bør alle Folketingets politikere og offentligheden have mulighed for indsigt i.

3. Tidsfrister for aktindsigt skal overholdes. Overskridelser bør sanktioneres.

En anmodning om aktindsigt skal behandles inden 7 arbejdsdage.
Denne frist bliver meget sjældent overholdt. Journalister oplever ofte udsættelser af aktindsigt i både uger og måneder.
Det er imidlertid helt gratis at overtræde offentlighedsloven. DJ foreslår, at der indføres en bøde eller en anden form for sanktion til en myndighed, der overtræder tidsfristerne.

4. Arkiv-systemet skal moderniseres og digitaliseres

Det danske journaliserings- og arkivsystem er formentlig både forældet og for kompliceret.
I Norge, Sverige og Finland er der gennemført en lagt større grad af digitalisering.
Og i Sverige kan man ofte få aktindsigt samme dag, som man anmoder om den.
Der bør investeres i en modernisering og digitalisering af myndighedernes arkiver.

5. Offentligt ejede virksomheder: Der bør være en tilbagevendende vurdering af,
om et undtaget selskab skal fortsætte med at være undtaget.

Der er kun aktindsigt i 30 procent af de offentligt ejede virksomheder.
Det bør lovfæstes, at det med mellemrum skal vurderes på ny, om et selskab fortsat skal være undtaget fra retten til aktindsigt.

Hent DJ's fem forslag inklusiv en uddybning af hvert punkt

DJ har testet offentlighedsloven. Konklusion: Alt for mange benspænd, alt for lidt åbenhed

Kommentarer