Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ har vundet en sag om aldersdiskrimination for to medlemmer, der tilsammen har fået 600.000 kr. i godtgørelse.

En fyringsrunde på Herning Folkeblad i 2020 ramte i mistænkelig høj grad de ældste medarbejdere i virksomheden, og det fik to DJ-medlemmer og DJ til at rejse en principiel sag om aldersdiskrimination. Nu er dommen faldet, DJ har fået ret i sine påstande – og de to medlemmer har fået en godtgørelse for forskelsbehandling på grund af alder.

Opsigelse

Jakob Carlsen

Det var lige i begyndelsen af corona-nedlukningen. Den øverste chef for Mediehusene Midtjylland og Herning Folkeblad sendte en fredag i marts en video ud til alle ansatte, hvor han varslede, at økonomien var presset, og at det ville betyde nedskæringer.

Hjemme foran skærmene sad de dengang 61-årige Karen Klausen og 64-årige Ole Skydt og så videoen med nervøse miner. De havde tilsammen ca. 74 års anciennitet på Herning Folkeblad, og begge havde prøvet flere fyringsrunder tidligere. Men denne skulle vise sig at blive den sidste for dem begge. For om mandagen ringede telefonen hos både Karen og Ole, og helt kort fik de fortalt, at de var en del af fyringsrunden.

”Jeg blev ringet op og fik at vide, at de skulle fyre en redaktionssekretær, og det var altså mig. Jeg var chokeret og meget ked af det. Det var svært at tro på, at det var rigtigt. Man kan jo ikke gå ud fra, at man aldrig selv vil blive ramt, men jeg havde ikke tænkt, det ville blive mig,” husker Karen Klausen. Hun havde i 2020 været ansat på Herning Folkeblad i 34 år – primært som redaktionssekretær.

”Herning Folkeblad var jo min avis, sådan har det altid været. Og jeg har stået tidligt op hver morgen og kørt 40 km. på arbejde hver dag. Det gør man kun, hvis man er glad for arbejdspladsen,” siger hun.

Et kæmpe chok

Også Ole Skydt blev overrasket over telefonopkaldet med fyringen, fortæller den i dag 68-årige journalist.

”Det var et kæmpe chok. Jeg vidste da godt, at avisen havde noget i gang pga corona-epidemien, og det var også økonomi, de brugte som forklaring på fyringen i den 30 sekunder lange telefonsamtale. Jeg føler selv, at jeg har leveret masser af arbejdsindsats og lagt mange interessetimer i mit arbejde, jeg har produceret to siders avis seks dage om ugen med få undtagelser. Så jeg var produktiv, havde lang erfaring og kendte området rigtig godt,” siger Ole Skydt, der var avisens journalist på Videbæk-egnen.

Både Ole og Karen syntes dog det var påfaldende, at det mest var blandt de ældre medarbejdere, at mediekoncernen fandt dem, der skulle fyres. Og efter at have talt med DJ, var de indstillet på at køre en sag om ulovlig aldersdiskrimination.

”Jeg kunne se på listen, at de fyrede fra andre afdelinger heller ikke var helt unge. Og så begynder man jo at tænke: Er der derfor, jeg ryger ud?” siger Karen Klausen.

Kan det være en sag for DJ?

Ole Skydt uddyber: ”Jeg gjorde mig ikke tanker om min alder i starten, men da jeg hørte, at Karen også blev fyret, tænkte jeg, at vi måtte tage fat i DJ og høre, om der var muligheder for en sag. For mit vedkommende forklarede de, at de ville nedlægge Videbæk-redaktionen, men den fortsatte med fuld knald med dækning inde fra Herning og en fast medarbejder. De sagde han lavede alt muligt andet. Det gjorde han bare ikke,” fortæller han.

Og så gik DJ ind i sagen både ved forhandlingskonsulent Henrik Bruun og advokat Asger Segel. Og efter en lang forhandling mellem parterne samt en lang retsproces faldt der så endelig dom ved byretten i Herning med en klar sejr til de to DJ-medlemmer og til DJ. Fredag den 23. februar udløb ankefristen, uden at modparten ankede sagen, så den er nu endelige lukket. Retten i Herning vurderede, at alder indgik i afskedigelsesgrundlaget. Derfor fik medlemmerne medhold i, at de var blevet forskelsbehandlet på grund af alder i forbindelse med fyringen og samtidig medhold i, at de havde krav på godtgørelse. Karen Klausen fik derfor godt 320.000 kr. og Ole Skydt godt 270.000 kr.

"Men uanset udfaldet var bare det, at der var nogen andre – altså DJ – der også mente, at der var noget galt, næsten det vigtigste for mig. Så var det ikke bare mig, der så spøgelser, men min fagforening, der også syntes, der var noget galt."

Karen Klausen

Og Karen Klausen er glad for, at DJ ville køre sagen.

”Jeg har det rigtig godt med udfaldet, det var en stor lettelse, at det nu endelig er slut, og at det så tydeligt gik til vores side. Jeg er ikke jurist, men når jeg læser dommen, behøver jeg ikke sidde og lede efter steder, hvor jeg fik ret. Vi fik jo ret i det hele. Så tænker jeg, at det var det hele værd, selvom det har været en lang sag, og jeg har været påvirket af den undervejs. Men uanset udfaldet var bare det, at der var nogen andre – altså DJ – der også mente, at der var noget galt, næsten det vigtigste for mig. Så var det ikke bare mig, der så spøgelser, men min fagforening, der også syntes, der var noget galt. Jeg var ikke alene, og det var jeg rigtig glad for,” siger hun.

Også for Ole Skydt har det været en hård omgang

”Det har selvfølgelig været en belastning at være en del af, men følte mig som tidligere fagligt aktiv i både DJ’s hovedbestyrelsen og den lokale Kreds 5 også en smule forpligtet til at være med til at køre en principiel sag. Asger Segel og DJ har gjort et kanonstort arbejde, og jeg vil gerne sende masser af ros til dem. Jeg synes dommen er så ren og klar, at jeg godt kan forstå, modparten ikke anker. Så jeg håber, sagen kan sætte sit præg ude på arbejdspladserne og sikre en ordentlighed og bedre personalepolitik overfor ældre medarbejdere. Jeg synes der er en tendens til, at arbejdsgiverne råber og skriger om det værdifulde grå guld, men når kommer til stykket, har det grå guld ikke så stor betydning alligevel,” mener Ole Skydt.

En klar overtrædelse

For DJ er en sag om usaglig fyring pga. alder selvfølgelig en vigtig principiel sag at rejse, fortæller DJ’s advokat Asger Segel.

”I forbindelse med den fagretlige behandling af sagen bad vi om en række oplysninger. Blandt andet oplysninger vedrørende aldersfordelingen blandt de afskedigede for at udelukke, at alder havde spillet en rolle ved udvælgelsen. De oplysninger, vi modtog viste, at der var en aldersmæssig skævhed. Blandt journalisterne blev kun de, der var over 55 år, afskediget. Det kunne virksomheden ikke give en rimelig forklaring på.

Byretten gav os medhold i, at der var grund til at tro, at alder havde spillet en rolle ved afskedigelsen. Dét er klart ulovligt. EU-retten fastslår, at forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder udgør en grundlæggende og væsentlig rettighed. Alder må derfor slet ikke indgå i afskedigelsesgrundlaget.

Forskelsbehandlingsloven siger præcist det samme, nemlig at mennesker ikke må blive afskediget, hverken helt eller delvist, på grund af alder. På netop dette område gælder særlige regler om bevisbyrde, der pålægger virksomheden at bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i de pågældende medarbejderes alder. Og det kunne virksomheden ikke,” forklarer Asger Segel.

Kommentarer