Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ har indgået forlig med KL om ny overenskomst på det kommunale område

DJ’s forhandlingsdelegation afsluttede torsdag forhandlingerne om en ny overenskomst, der giver lønstigninger, mere i pension og bedre barselsrettigheder.

Den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne om en ny overenskomst lå fast på forhånd på skønnet 8,8 %. Det var den sats, som de store fagforbund endte med at få ud af finansministeriet, da de forhandlede tidligere i år.

Derfor var det mest udmøntningen af rammebeløbet, som DJ’s forhandlingsdelegation forhandlede med KL om.

Det konkrete resultat for DJ’s medlemmer på overenskomst i kommunerne er blevet en lønstigning på 4 % fra 1. april 2024 og dertil yderligere lønstigninger på 0,44 %, som træder i kraft i løbet af 2025. Oven i det er aftalt en skønnet lønstigning på 2,07 %, som dog er afhængig af lønudviklingen på det private område.

Dertil har DJ’s forhandlingsdelegation aftalt med KL, at der indføres et nyt løntrin, der giver alle med 2 års anciennitet eller derover omkring 11.300 kr. i lønstigning om året.

Derudover er det aftalt at:

  • Pensionsprocenten er hævet fra 19,4% til 19,44%.
  • ATP-bidraget forhøjes med 156 per medarbejder pr. år
  • Der er aftalt fritvalg mellem løn og pension for den del af pensionsprocenten, der ligger over 15
  • Der er aftalt ret til opsparing af frihed på op til 15 dage som kan ske ved opsparing af mer-/overarbejde og ved opsparing af 6. ferieuger.
  • Forbedrede barselsrettigheder til far og medmor og flerbørnsforældre samt soloforældre. Far/medmor får ret til yderligere 3 uger med løn. Flerbørnsforældre får ret til yderligere 13 uger med løn til hver. For soloforældre øges lønretten med 10 uger.

DJ har cirka 200 medlemmer ansat i kommunerne.

Fordel ved egen overenskomst

Næstformand i DJ, Allan Boye Thulstrup, har siddet med ved forhandlingsbordet. Og han er glad for resultatet:

”Vi har længe gerne villet have det ekstra tillæg, som vi nu har fået landet. Og det var vigtigt for os, at det blev et kroner og ører-tillæg, og ikke et procentsats-tillæg. På den måde får dem, der tjener mindst mest ud af det. Fordi vi forhandler selv, og har vores egen overenskomst, har vi den store fordel, at vi kan kæmpe for lige præcis de ting, som vores medlemmer havde fortalt os, var de vigtigste. Det ser jeg som en rigtig stor styrke. Så samlet set er jeg rigtig glad for resultatet, der giver vores kommunikationsmedlemmer i kommunerne en reallønsstigning de næste år,” siger han.

Nu skal aftalen først godkendes i DJ's hovedbestyrelse og derefter til urafstemning blandt alle DJ's overenskomstansatte medlemmer i kommunerne.

Ud over Allan Boye Thulstrup, bestod DJ's forhandlingsdelegation af Morten Romby, Per Seyffart, Henrik Rønne og Tine Almegaard.

I den kommende tid forventes det, at også overenskomsterne i regionerne og på det statslige område falder på plads.

Kommentarer