Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ gentager særskilt lønundersøgelse på TV-området

Undersøgelse af lønniveauet for DJ-medlemmer i TV-branchen skal give bedre sammenlignelige lønstatistik.

Ny lønundersøgelse på TV-området

Jakob Carlsen

I 2017 gennemførte DJ en særskilt lønundersøgelse for de af FILM&TVGRUPPENS medlemmer, der i løbet af 2016 havde været ansat i et privat TV-produktionsselskab for at sikre et stærkere datagrundlag om lønniveauet i TV-branchen. Nu gentages undersøgelsen, så DJ kan få sammenligneligt datamateriale.

Sidste år svarede i alt 474 ud af 1762 medlemmer i FILM&TVGRUPPEN og resultatet kan læses i DJ's lønstatistik under TV-området

Behov for særskilt løn-undersøgelse
DJ får hvert år i oktober måned lavet en lønundersøgelse blandt alle medlemmerne. I den forbindelse får DJ lønoplysninger om de ansatte i DR, TV 2 Danmark, TV 2 Regionerne og Radio24syv gennem tillidsrepræsentanterne eller fra arbejdsgiveren. Men i alle andre film-og tv-produktionsjob blandt de mange produktionsselskaber samt TV-kanaler uden overenskomst og medarbejderforening, skal DJ-medlemmerne udfylde individuelt skema til lønstatistikken. Men på grund af de mange korttidsansættelser og skift mellem forskellige arbejdspladser, der er for DJ-medlemmer i den private TV-branche, kommer mange af medlemmerne til at figurere som freelancere i vores system, og dermed bliver dataindsamlingen mindre fyldestgørende.

Den særskilte undersøgelse skal altså gøre datagrundlaget mere validt og dermed gøre den efterfølgende lønstatistik mere brugbar, og for at se om der kan spores en udvikling i positiv eller negativ retning, gentages undersøgelsen nu for tidsbegrænsede ansættelser i TV-branchen i 2017.

Formand i FILM&TVGRUPPEN, Johannes Pico, håber, at mange medlemmer vil besvare undersøgelsen. For det handler ifølge ham om at hjælpe både sig selv og sine kollegaer i en omskiftelig branche:

”At tale om løn kan stadig være en smule tabubelagt, og derfor ved vi sjældent, hvad vores sidemand egentlig tjener. Men for at sikre os selv og vores kollegaer den mest rimelig løn, er vi nødt til kende det generelle lønniveau i branchen. Derfor er det vigtigt at få så mange besvarelser som muligt på denne undersøgelse, så vi alle sammen bagefter kan se tallene og få et overblik over, hvordan lønniveauet er. Det kan både vi selv i individuelle forhandlinger og DJ i kollektive forhandlinger bruge til at sikre et rimeligt lønniveau. Ved at bruge fem minutter på at svare på undersøgelsen kan man altså hjælpe både sig selv og andre i branchen,” siger han.

Også behov for yderligere undersøgelser

DJ og FILM&TVGRUPPEN er godt klar over, at der også handles arbejdskraft i branchen på andre betingelser end en tidsbegrænset ansættelse på en måned eller mere. Medlemmerne oplever både ugekontrakter, timeløn, freelancehonorarafregning og entreprisehandler mellem produktionsselskabet og en selvstændig tv-arbejder.

Det vil blive undersøgt på et senere tidspunkt, da det i første omgang er meningen at kunne måle ændringerne mellem to identiske undersøgelser for de tidsbegrænset ansatte.

Medlemmer af FILM&TVGRUPPEN har modtaget et link til undersøgelsen på mail.

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Mette Wichmann Hansen

tir, 03/06/2018 - 15:51

Jeg kan ikke rigtig få mig, som fastlancer, til at passe ind nogen steder i spørgeskemaet.
På A-løn, ingen tidsbestemt kontrakt og på fast vagtplan

For timelønnede "fastlancere" kan man ikke bare gange timelønnen med 160 for at kunne sammenligne med en "rigtig" ansat med månedsløn. Den månedslønnede tidsbegrænset ansatte har samme goder og rettigheder som fastansatte, mens de fastansattes pensionsbidrag, ekstra fri- og feriedage, efteruddannelse, løn under sygdom og barsel mv. bør være indregnet i timelønnen for den timelønnede.
Derfor passer timelønnede ikke ind i undersøgelsen ligesom honorar-, stk.- eller entrepriselønnede, selv om der korrekt trækkes A-skat at deres løn, når de time- eller dags-vikarierer i en vagtplan.
Den type freelanceindtægt må man undersøge på anden vis, da denbe undersøgelse af lønnen til de tidsbegrænset kontraktansatte skal kunne sammenlignes direkte med de ansatte i den generelle lønstatistik, DJ laver hver oktober for ansatte medlemmer.
Mvh Bo Therkildsen, DJ