Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ garanterer foto-rettighedsmidler på tv-området

På grund af en konflikt mellem fire organisationer i CopyDan, får fotografer mv., der har lavet værker vist på flow-tv ikke udbetalt deres rettighedsmidler for 2022. Men DJ’s hovedbestyrelse har besluttet at aconto-udbetale alle DJ’s medlemmer 80 % af deres forventede tilgodehavende.

Rettighedsmidler på tvområdet

Jakob Carlsen

Normalt forløber udbetalingen af rettighedsmidler ganske problemfrit: CopyDan kradser penge ind hos tv-distributørerne, og Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation samt andre rettighedsbærende organisationer står for selve udbetalingen af pengene til dem, der har skabt indholdet.

Men lige nu er der en konflikt blandt de rettighedsbærende organisationer i CopyDan i gang på tv-området. De fire forbund, der repræsenterer fotografer, kan ikke blive enige om fordelingsnøglen for fotomidler imellem sig, og derfor skal en faglig voldgift tage stilling til, hvordan pengene fra CopyDan fremover skal fordeles. Indtil den voldgift bliver afgjort, bliver der ikke udbetalt penge til rettighedshaverne – altså fotograferne.

Det har DJ’s hovedbestyrelse valgt at kompensere for via lån fra Sikringsfonden til de berørte DJ-medlemmer, der har penge i klemme. I alt 600 rettighedshavere søger normalt rettighedsmidler på det specifikke område hos DJ. Af dem er 200 ikke medlem i DJ. 200 andre vil få under 1.000 kr., hvilket hovedbestyrelsen har sat som beløbsgrænse. Tilbage er 200 medlemmer, som nu vil få 80 % af deres forventede tilgodehavende rettighedsmidler udbetalt fra DJ som et lån, der først skal tilbagebetales, når pengene frigives fra CopyDan. Det hele sker automatisk, og alle rettighedshavere får direkte besked fra DJ, om de får penge eller ej. Lånemuligheden angår to puljer på tv-området; for flow-tv, som udbetales i november og for digitale tjenester (”start forfra”, ”optag i skyen”, ”cath-up” og lign.), som udbetales i januar/februar 2024.

Er man ikke medlem af DJ, vil man ikke kunne få del i lånepuljen der dækker flow-tv. Men har man meldt sig ind i DJ og betalt kontingent senest 1. januar 2024, vil man kunne få udbetalt acontobeløb for de digitale tjenester.

Solidaritet fra fælleskassen

DJ-formand Tine Johansen er rigtig glad for, at hovedbestyrelsen har stillet denne mulighed til rådighed for de berørte fotografer:

”Vi ved, at for mange af DJ’s freelancemedlemmer er rettighedsmidlerne en betydningsfuld del af deres indtægt og en vigtig forudsætning for, at de også fortsat kan producere nyt indhold. Den indtægt kommer nu til at mange på grund af en konflikt, som medlemmerne ingen indflydelse har på. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i hovedbestyrelsen kan give de ramte medlemmer en sikkerhed via vores allesammens fælles konfliktkasse. Den solidaritet er en del af grundpillerne i en fagforening som vores,” siger hun.

Acontobetalingen vil ikke at få negativ indflydelse på DJ’s sikringsfond på længere sigt, da der henstår en del midler hos Copydan, som DJ kan modregne i, når de senere kommer til udbetaling.

Kommentarer