Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ-formand glæder sig over udspil fra oppositionen om offentlighedsloven

En samlet opposition på Christiansborg har med et åbent brev til regeringen lagt ekstra pres på for at få ændret offentlighedsloven og dermed sikre større åbenhed – helt i tråd med DJ’s mangeårige ønske.

DJ's åbenhedsbarometer

Mikkel Inumineq

Det er en samlet opposition med 9 partier og 85 mandater, der fredag har lagt et åbent brev til regeringen frem i offentligheden. Og netop ”åbent” og ”offentligheden” er nøgleord i den sammenhæng, for med brevet lægger oppositionen pres på regeringen for at få mere åbenhed i det danske samfund via en lempelse af offentlighedsloven.

”Det er vores holdning, at ministrene i dag har for let ved at mørklægge sager. Derfor ønsker vi at skabe mere åbenhed. Tiden er inde til politisk handling, da der allerede har været en række udredninger og undersøgelser, der har anbefalet en revision,” skriver de ni partier blandt andet i brevet.

Hvordan opfordringen er blevet modtaget i regeringen, er endnu uklart, men på formandskontoret på Gl. Strand er DJ-formand Tine Johansen rigtig glad for oppositionens initiativ:

”Jeg er super-glad for, at det nu er en samlet opposition, der kræver handling for mere åbenhed. Vi har i DJ i mange år argumenteret for, at den nuværende offentlighedslov giver for dårlige muligheder for journalister og andre til at kigge magthaverne efter i kortene. Så jeg er meget glad for at se, at nogle af de partier, der i valgkampen var lidt tøvende på spørgsmålet, nu har rykket sig klart over på åbenhedssiden af DJ’s åbenhedsbarometer,” siger hun.

En del af regeringsgrundlaget

Og så minder Tine Johansen om, at regeringen selv jo rent faktisk har skrevet det ind i sit regeringsgrundlag at ville arbejde for mere offentlighed.

”Vi vil meget gerne hjælpe oppositionen med at minde regeringen om sine løfter i regeringsgrundlaget. Og så sent som til uddelingen af Cavlingprisen lovede Venstres formand at ville kigge på offentlighedsloven, så jeg antager, at i hvert fald Venstre er enig med oppositionen i denne sag,” siger Tine Johansen.

I det åbne brev til regeringen peger oppositionen konkret på tre elementer direkte hentet fra Dybvadudvalgets anbefalinger – og i øvrigt helt i tråd med flere konkrete forslag lagt frem af DJ:

  • At der iværksættes en proces med henblik på ændring af offentlighedsloven, således at bl.a. anvendelsesområdet for lovens § 24 (ministerbetjeningsreglen) og § 27, nr. 2 (folketingspolitikerreglen) begrænses. I den sammenhæng kan der også være grund til at se nærmere på, om offentlighedslovens § 28 om udlevering af bl.a. faktiske oplysninger i tilstrækkelig grad sikrer åbenhed om grundlaget for politiske beslutninger.
  • At it-systemerne i centraladministrationen indrettes på en sådan måde, at de sikrer effektiv journalisering og i relevant omfang opbevaring af SMS-beskeder mv.
  • At ministerierne sikrer, at aktindsigtssager behandles rettidigt, herunder om nødvendigt afsætter flere ressourcer.

Kommentarer