Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ favner nu bredere

DJ skal være for alle, der arbejder med medier og kommunikation, men fortsat have som mål at styrke den uafhængige journalistik.

Allan Boye Thulstrup

Jens Panduro

Dansk Journalistforbund skal styrke og beskytte den uafhængige journalistik, men forbundet er ikke kun for klassiske journalister. Tværtimod slog søndagens delegeretmøde fast, at forbundet skal favne hele medie- og kommunikationsområdet.

Med vedtagelsen af en ny kernefortælling og en tilhørende ændring i vedtægternes §1 om DJ's formål besluttede de delegerede, at Dansk Journalistforbund - medier & kommunikation skal organisere bredt inden for netop medie- og kommunikationsområdet.

Kernefortællingen er skrevet med et ønske om både at kunne organisere nye og fastholde nuværende medlemmer. Og i forhold til at nå de mål ses det som en styrke at have en kernefortælling, der i kort form præsenterer forbundet og viser potentielle medlemmer, hvorfor de hører hjemme i DJ.

Næstformand Allan Boye Thulstrup har til fagbladet Journalisten sagt, at den nye formålsparagraf dækker den aktuelle virkelighed bedre end den gamle:

"I 1960 var forbundet meget homogent. I dag har vi alle mulige forskellige typer medlemmer. Den nye er meget mere inkluderende - men den har stadig det formål, at vi alle kæmper for et mere åbent demokratisk samfund".

DJ's særlige rolle

I debatten om den nye kernefortælling var der dog fokus på, at DJ har en særlig rolle og forpligtelse i forhold til journalistikken.

HB-medlem Per Schultz-Knudsen, Randers Amtsavis, der har deltaget i arbejdet med den nye kernefortælling, bakkede på vegne af forslagsstillerne op om de foreslåede ændringer i fortællingen, der inkluderede en pligt til at styrke den uafhængige journalistik samt kræve ordnede forhold og udbredt overenskomstdækning.

Herunder den nye formulering af formålsparagraffen:

"Forbundets formål er at varetage medlemmernes faglige interesser, herunder at sikre medlemmerne et godt arbejdsliv, tidssvarende uddannelser samt trygge økonomiske og sociale vilkår. Forbundet arbejder for at forbedre fagenes vilkår og for et mere åbent og oplyst demokratisk samfund, herunder en udvidelse af presse- og ytringsfriheden."

Læs alt om delegeretmødet

Kommentarer

Finn Arne Hansen

man, 04/26/2021 - 21:24

Så mangler vi bare lige, at fusionsforhandlingerne med Kommunikation & Sprog genoptages. Ellers er det hul snak.