Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ evaluerer offentlighedsloven i nyt høringssvar

Danmark skal have en ny lov, så der både bliver indsigt i dokumenter, der vedrører ministerbetjening samt i dokumenter, der udveksles mellem folketingsmedlemmer. Det mener DJ og foreslår i nyt høringssvar, at loven laves om, så den reetableres med inspiration i Miljøoplysningsloven.

offentlighedslov evaluering

Per Folkver

Justitsministeriet har indkaldt til høring over evalueringer af offentlighedsloven, der med virkning fra 1. januar 2014 har reguleret borgere og presses adgang til det den offentlige forvaltning. Og loven har – blandt andet af DJ – været heftigt kritiseret for at lukke ned for aktindsigt og for at gøre den politiske beslutningsproces mere lukket.

Og hos DJ er sagen klar. Danmark skal have en ny offentlighedslov, og nævner i sit høringssvar:

Generelt er det DJs opfattelse, at den nuværende offentlighedslov på rigtig mange områder har mindsket åbenheden i forvaltningen til stor skade for åbenheden i den offentlige forvaltning og indsigten i rigets væsentligste beslutninger.”

Det fremgår også af høringssvaret, at DJ’s ønske er, at den gældende miljøoplysningslov kan være eksempel på, hvordan man laver en offentlighedslov, der skaber åbenhed og ikke det modsatte:

Miljøoplysningsloven har været medvirkende til, at offentligheden fik indsigt i eksempelvis MRSA-sagen samt sagen om det problematiske talmateriale bag Landbrugspakken. Disse forhold havde ikke kunne afdækkes, såfremt den nuværende offentlighedslov fandt anvendelse på miljøområdet.

Og det burde netop være udgangspunktet for offentlighedsloven – indsigt og åbenhed.

Udgangspunktet for offentlighedsloven i dag er efter DJs opfattelse det omvendte, og dermed skaber den nye offentlighedslov grobund for mere lukkethed, mindre demokrati og mindre indsigt i de vigtigste politiske beslutninger. Og det kan et demokrati som det danske slet ikke være tjent med,” som forbundet skriver i sit høringssvar til justitsministeriet.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Læs også DJ-formand Lars Werges kronik ”Rul gardinerne op på Slotsholmen, Lars Løkke”, Politiken 19. december 2016.

Kommentarer