Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ efter dalende tilfredshed med forbundet: ”Vi tager opgaven på os!”

Medlemmernes oplevelse af Dansk Journalistforbund er faldet. Det viser resultaterne af den seneste medlemsundersøgelse, hvor tilfredsheden generelt ligger lavt på indeks 59 – mod et sammenligneligt benchmark hos andre fagforeninger på indeks 69.

”Resultatet fra medlemsundersøgelsen er virkelig alvorligt, men desværre jo ikke overraskende. Der har været en del intern tumult og udskiftninger på flere ledende poster, som har trukket DJ´s fokus for langt væk fra medlemmerne og deres virkelighed, ligesom det har trukket medlemmernes fokus væk fra det, som DJ i øvrigt står for og leverer. Det fokus skal tilbage og vi er i fuld gang med at udarbejde en plan for, hvordan vi kommer videre. Vi tager opgaven på os”, udtaler formand i DJ Tine Johansen. 

Ennova, som har gennemført undersøgelsen, anbefaler DJ at arbejde videre med tre områder for at forbedre medlemsoplevelsen: Interessevaretagelse, image og rådgivning.   

DJ skal blive bedre til at varetage medlemmernes interesser 

”Vi skal forbedre medlemmernes oplevelse af DJ, så de fornemmer, at vi har indblik i og varetager deres interesser og tilsvarende udvikler vores rådgivning, så den passer til deres behov”, siger formand i DJ Tine Johansen og fortsætter: 

”Derudover skal vi også blive bedre til at inddrage medlemmerne i den politiske udvikling, og engagere os endnu mere i deres kompetenceudvikling – og på den måde stille dem stærkere på arbejdsmarkedet.” 

Metoden bag undersøgelsen 

Undersøgelsen er sendt til 40 procent af DJ’s medlemmer – fraregnet studerende og pensionister. I alt er 5976 repræsentative medlemmer blevet spurgt. 

Medlemmerne er primært blevet spurgt ind til indsatsområder som: Image, interessevaretagelse, kommunikation, faglig udvikling, medlemstilbud, rådgivning og tilgængelighed. 

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem Ennova/MSI og DJ. En stor del af spørgsmålene er identiske med spørgsmålene i medlemsundersøgelsen fra 2016 og med dem, der stilles i benchmark. Nogle få spørgsmål er særligt tilpassede DJ-spørgsmål. 

 

 

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.