Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ aktiverer de eksklusive mandater for presseklip

For at sikre at særligt DJ’s freelancere i fremtiden kan få en retmæssig betaling for en særlig videreudnyttelse af deres værker, har DJ valgt at ”tilbagekalde” forhandlingsretten på rettighedsområdet. Det lyder teknisk – og er det også. Men i sidste ende kan det betyde flere penge til journalister og fotografer.

Overdragelse af forhandlingsret

På din smartphone har du formentligt en funktion, der giver dig en oversigt over nyheder, som fx Google eller Bing har samlet til dig. En slags presseklip, der typisk består af et foto og en overskrift sakset fra et dansk medie – og så selvfølgelig et link. For to år siden sørgede ny lovgivning for, at medierne herhjemme kunne tage sig betalt hos techgiganterne for brugen af det danske indhold. Og der blev oprettet et særligt selskab, der skulle forhandle aftalerne med techgiganterne på plads. Selskabet fik det flotte navn Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation – eller i kort form: DPCMO.

Men DPCMO kan ikke gå uden om DJ's rettighedshavere, når de skal fordele penge fra techgiganterne. Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation mener, at de journalister og fotografer, der har skabt indholdet, har ret til at modtage vederlag, og derfor er DJ nu i gang med at forhandle en samarbejdsaftale med DPCMO.

DJ tilbagetager forhandlingsretten

Og på grund af de forhandlinger har hovedbestyrelsen i DJ valgt at aktivere de eksklusive mandater pr. 1. juli 2023. Det betyder, at DJ fra medlemmerne tilbagetager forhandlingsretten om rettighederne til brug i presseklip i forhold til techgiganterne. Dette gælder for alle DJ-medlemmer, både fastansatte, freelancere og selvstændige, og dermed kan man ikke selv indgå aftaler om afgivelse af disse rettigheder efter denne dato. Til gengæld kan DJ forhåbentlig indgå en samlet aftale med DPCMO, som sikrer en rimelig betaling til alle bidragydere, uanset om det er freelancere, selvstændige eller fastansatte for denne udnyttelse af deres værker, håber DJ-formand Tine Johansen:

“Det er vigtigt for DJ at passe godt på ophavsretten i forhold til alle vores medlemmer. Og her er ikke mindst freelancere og selvstændige udsatte. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at DJ’s forhandlere får et ekstra værktøj til at sikre gode aftaler. Heldigvis har vi en god dialog med udgiverne, og vi støtter fuldt ud, at de har taget et stort og vigtigt skridt for at få penge fra Google og andre techselskaber, der bruger dansk indhold. Og jeg tror og håber, at vi kan få en god aftale på plads,” siger hun.

Helt lavpraktisk forventer DJ ikke, at dette helt særlige skridt kommer til at påvirke DJ-medlemmers hverdag. Men hvis du som freelancejournalist eller fotograf oplever, at din kunde ændrer på aftaler efter den 1. juli med henvisning til dine rettigheder, skal du kontakte DJ.

Hvad er eksklusive mandater?

De eksklusive mandater er en overdragelse af rettigheder fra dig til dit forbund. Det indebærer, at forbundet på dine vegne forhandler og indgår aftaler om brug af dine rettigheder.

DJ har givet meddelelse om dette til alle relevante udgivere.

Hvad er formålet for DJ med at aktivere det eksklusive mandat?

Formålet er at styrke DJ's forhandlingsposition. I henhold til ophavsretslovens § 69a, stk. 4, har DJ's rettighedshavere - altså medlemmer - ret til at modtage en passende andel af de indtægter, som udgiverne kan få ved at give techgiganterne licens til at trække presseklip. Når DJ nu aktiverer det eksklusive mandat, sikrer vi os, at DJ's rettighedshavere ikke presses til at afgive denne vederlagsret i den individuelle forhandling med deres kunder - udgiverne.

Hvad ønsker DJ at opnå med dette?

DJ ønsker en brancheaftale, hvor alle rettighedshavere, uanset om de er freelancere, selvstændige eller ansatte, og uanset om de leverer til en udgiver, som har eller ikke har en overenskomst med DJ, er sikret en rimelig andel af den indtægt udgiverne kan få ved at levere indhold til presseklip til techgiganterne.

En sådan aftale har der i øvrigt været med udgiverne, når det drejede sig om Copydan Tekst og Node, hvor fordelingen af indtægter fra fx kopiaftaler mellem udgivere og kunstnerne sker centralt og ikke via overenskomster eller individuelle aftaler. DJ ønsker noget tilsvarende for dette område.

For hvem er aktiveringen af de eksklusive mandater relevant?

Alle medlemmer af DJ, som bidrager med tekst eller foto til udgivere, som potentielt kan skabe indtægter ved at indgå aftaler om presseklip med en såkaldt informationssamfundstjeneste - altså nyhedsoversigter på din telefon samlet af fx Google eller Bing. I første omgang er det mest relevant i forhold til de udgivere, som er medlem af DPCMO, hvilket kan ses nederst her: https://dpcmo.dk/om-dpcmo/

Det gælder dog ikke, hvis du er omfattet af overenskomst indgået med Dansk Journalistforbund, som er til hinder for dette.

Hvad betyder det for mig som freelancer eller selvstændig, når jeg skal indgå aftaler om nye opgaver efter 1. juli?

Uanset om leveringen til dine kunder sker på en aftale indgået før eller efter d. 1. juli vil den rettighedsoverdragelse, du eventuelt har aftalt med din kunde, automatisk IKKE indeholde retten til at modtage et vederlag i henhold til ophavsretslovens 69a, stk. 4. DJ har givet meddelelse om dette til alle relevante udgivere.

Vederlagsretten er deponeret hos DJ, som via en samarbejdsaftale med DPCMO vil arbejde for, at DJ's rettighedshavere modtager en passende andel af de indtægter, udgiverne måtte have fra denne nye rettighed.

Du kan forsat levere på både nye og eksisterede aftaler, og din kunde kan forsat anvende materialet på helt sædvanlig vis.

Hvorfor nu?

I 2021 indførtes der i ophavsretsloven en ny mulighed for udgiverne til at videreformidle indhold til techgiganternes presseklip mod betaling. Udgivernes første indtægter er så småt kommet, uden at der dog foreligger en aftale med DJ's rettighedshavere om at få en ’passende andel’ af de indtægter, udgiverne nu har, hverken i overenskomster, lokalaftaler eller for så vidt angår freelancere. Dette er ellers beskrevet i loven.

Hvor længe varer det?

Den eksklusive forvaltning fortsætter, indtil DJ vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at forvalte rettighederne eksklusivt på vegne af medlemmerne.

Jeg er fastansat. Gælder det for mig?

Hvis du er ansat på en DJ-overenskomst, så afhænger det af ophavsretsbestemmelsen i din overenskomst. DJ er i dialog med de relevante arbejdsgivere om dette.

Hvis du er ansat, men ikke omfattet af en DJ-overenskomst, så gælder aktiveringen af det eksklusive mandat som udgangspunkt også dig.

Gælder det også for mig, der arbejder med tv og radio?

Det gør det i det omfang, at dit materiale kan indgå i disse presseklip.

Kommentarer