Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ afviser regeringens model til beskyttelse af offentligt ansatte

Målet er rigtigt - midlet er forkert. Det er hovedbudskabet i DJ's høringssvar til regeringens lovforslag om øget beskyttelse af offentligt ansatte gennem en indskrænkning af adgangen til aktindsigt.

Tine Johansen

Benita Marcussen

Regeringen har fremlagt et lovforslag til, hvordan trusler og chikane mod offentligt ansatte kan forebygges. Målet er at beskytte fx fængselsbetjente, sygeplejersker og ansatte på jobcentre mod chikane fra utilfredse borgere. Så langt så godt. Men midlet til at bekæmpe chikane i møde skal være en væsentligt begrænset adgang til aktindsigt i de offentlige myndigheders ageren. Og eksperter vurderer, at formuleringerne i loven meget let kan bruges til at begrænse også legitime aktindsigter fra fx journalister eller borgere med interesse i egen sag. 

Et af Dansk Journalistforbunds højt prioriterede indsatsområder er at sikre journalister adgang til myndighedernes arbejde. Derfor har DJ udarbejdet et høringssvar til lovforslaget med nogle meget klare advarsler mod konsekvenserne af loven, som den er fremlagt. 

"Jeg bakker selvfølgelig op om intentionen om at beskytte menige offentligt ansatte mod chikane og trusler, men kan ikke bakke op om forslaget, som det er formuleret. Vi mener simpelthen ikke, at en indskrænkelse af adgangen til offentlighed er det rette middel til at løse problemer med chikane og trusler. Tværtimod vil det i stedet forstærke et andet problem - nemlig mangel på åbenheden i samfundet. Allerede i dag mener vi, at offentlighedsloven skal lempes, så vi kan naturligvis ikke godtage en yderligere stramning, som dette lovforslag vil kunne blive brugt til," siger DJ-formand Tine Johansen. 

Justitsministeren lover fortsat åbenhed for journalister

I et interview med Altinget forsvarer justitsminister Mattias Tesfaye lovforslaget og understreger, at formålet med loven ikke er at ramme kritisk journalistik. Her siger ministeren også, at en større revision af offentlighedsloven ikke kan nås i den her folketingsrunde. 

Tine Johansen kvitterer for erklæring om at ikke at ville ramme den kritiske journalistik, men vil se den udmøntet, før hun er rolig: 

"Jeg er da glad for tilkendegivelsen fra justitsministeren om at ville lempe offentlighedsloven, men et sådant mundtligt løfte tæller jo ikke lige så tungt som konkret lovgivning. Og så sparker regeringen en revision af offentlighedsloven over på den anden side af et valg, mens lovforslaget om beskyttelse af offentligt ansatte skal vedtages lige om lidt. Det er også derfor, vi ret hårdt advarer imod en vedtagelse af regeringens lovforslag i sin nuværende form," siger DJ’s formand. 

Kommentarer