Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ åbner uvildig advokatundersøgelse af sager i DJ

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse har besluttet at åbne en ekstern undersøgelse af påstande om seksuelle krænkelser i DJ. Samtidig skal undersøgelsen kortlægge, hvad kolleger og ledelse har vidst eller ikke vidst. Både om krænkelser og dermed forbundne uhensigtsmæssig kultur, og om ledelsen har reageret proportionalt på eventuel viden.

Flemming Leitorp

Flemming Leitorp

Undersøgelsen laves af advokat Karen-Margrethe Schebye fra SJ Law, og hun forventer at kunne præsentere et resultat for DJ's formandskab inden jul.

Beslutningen om at få foretaget en undersøgelse blev formelt bekræftet af DJ’s hovedbestyrelse på et ekstraordinært, lukket møde lørdag d. 25. november. Her blev den politiske ledelse i DJ præsenteret for det sagsforløb, der har ledt frem til undersøgelsen.

Konkret drejer det sig om påstande, som en tidligere studentermedhjælper i DJ har fremført først på Facebook og siden bekræftet i en artikel på journalisten.dk om, at hun er blevet udsat for chikane af en medarbejder, der fortsat er ansat i DJ. Desuden skal en påstand om chikane mellem to andre ansatte, herunder en nuværende medarbejder, undersøges.

Det skal i denne forbindelse undersøges, om der blandt kolleger i DJ var kendskab til de nævnte forhold og tilfælde.

Ydermere skal advokat Karen-Margrethe Schebye undersøge, i hvilket omfang ledelsen i DJ har været vidende om disse forhold og om ledelsen har ageret ordentligt for at sikre, at sexchikane ikke fandt sted eller fortsatte.

Advokaten vil også komme med en vurdering af, om konklusionerne i undersøgelsen bør medføre ansættelsesretlige tiltag, og hun har desuden udtrykkeligt pålæg om at udvide undersøgelsen og afdække yderligere forhold og sager, hvis hun finder det nødvendigt.

Forbundsformand Lars Werge opfordrer både nuværende og tidligere ansatte, der har førstehåndsviden eller andre oplevelser, til at henvende sig og aflægge vidnesbyrd i undersøgelsen.

”Jeg ser frem til, at Karen-Margrethe Schebye nu går i gang med sit arbejde, og jeg har kun ét ønske: Vi skal have alt lagt klart frem nu. Det er uforeneligt med en ansættelse i DJ at udøve sexchikane og mobning mod kolleger”, siger Lars Werge.

Han peger selv på, at han og hovedbestyrelsen nu har en masse arbejde foran sig for at få rettet op på de skader, som sagen foreløbig har påført DJ.

”Jeg begik en stor fejl ved at udtale mig skråsikkert i starten om, at der ikke er en sexistisk kultur i DJ, og at jeg ikke troede, at der havde været sexchikane i forbundet. Det beklager jeg, og det ville jeg ønske, jeg kunne lave om.”

”Det har været med til at give vore medlemmer og alle andre et indtryk af en formand, der var arrogant og selvtilstrækkelig. Jeg anerkender, at tidligere og måske nuværende medarbejdere kan have oplevet chikane, og hvis de har, så håber jeg, at de nu vil fortælle Karen-Margrethe Schebye om det i den forestående undersøgelse.”

”Vi skal have alt frem i lyset nu. Denne undersøgelse har kun troværdigheden og grundigheden at bygge på. Og når vi får redegørelsen i hænderne, så skal der ikke være nogen tvivl tilbage – kun på den måde kan vi også træffe de rette dispositioner, når vi skal videre,” siger Lars Werge og understreger, at han besvarer eventuelle spørgsmål fra medierne i dag. Men derefter ikke giver kommentarer, mens undersøgelsen er i gang.

Læs hele kommissoriet

Henvendelser vedrørende undersøgelsen kan ske på advokatundersoegelse@sjlaw.dk