Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ åbner for dobbeltmedlemskab under konflikten

DJ's Hovedbestyrelse har besluttet at give kontingentfri og mulighed for dobbeltmedlemskab til en gruppe medlemmer, der ellers skulle arbejde under en konflikt.

Det særlige tilbud gælder kun for medlemmer, som i det offentlige er ansat på andre organisationers overenskomster og derfor hverken er omfattet af strejke eller lockout.

Medlemmerne kan derfor melde sig ind i den fagforening, der har tegnet overenskomst på deres arbejdsplads og samtidig kontingentfri fortsætte som DJ-medlem. De bliver derved omfattet af strejke eller lockout. DJ kompenserer deres løntab under konflikten som for alle øvrige DJ-medlemmer med 90 procent af den sædvanlige løn.

Medlemmet bevarer i hele perioden sine rettigheder og pligter som DJ-medlem. Der kan måske også være en enkelt ansat på DJ-overenskomst, som p.t. er medlem af en anden fagforening (måske endda en gul fagforening). For disse kolleger gælder samme tilbud som for de andre med dobbelt medlemskab. Hvis det nye medlem ved indmeldelsen i DJ dokumenterer sin udmeldelse af den anden fagforening, så er det nye medlem kontingentfri indtil udløbet af opsigelsesperioden i den anden fagforening og fra første dagen berettiget til konfliktunderstøttelse i DJ. Det  nye  medlem skal sende dokumentationen for udmeldelsen til tofagforeninger@journalistforbundet.dk

I praksis foregår det på den her måde:
 

  • Som DJ-medlem ansat på en anden overenskomst melder du dig pr. 1. april eller senere ind i den for dig overenskomstbærende organisation. Fx kan du være ansat på en overenskomst med HK. Så skal du melde dig ind i HK.
  • DJ skal straks have en meddelelse om indmeldelsen med dokumentation på mail tofagforeninger@journalistforbundet.dk. Oplys dit medlems- eller CPR.-nummer, hvilken overenskomst på det offentlige område, du er ansat på, hvilken organisation, du har meldt dig ind, og at du ønsker at bevare dit medlemskab af DJ. Medlemsafdelingen vil derefter sørge for, at du bliver kontingentfri i DJ, så du kun betaler kontingent i den anden fagforening.
  • Såfremt din arbejdsplads/overenskomst rammes af strejke eller lockout, vil du være omfattet af konflikten fra første dag. Du skal meddele din arbejdsgiver, at du har meldt dig ind i den anden fagforening og kan derefter forvente at få bekræftet, at du er omfattet af strejke/lockout.
    Melder du dig først  ind  under konflikten, bliver du fra dagen for din indmeldelse omfattet af  konflikten.
  • Uanset om du i den anden fagforening er berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse eller ej, kompenserer DJ din tabte lønindtægt med 90 procent af den sædvanlige løn. DJ ønsker ikke, at den anden fagforening skal betale din konfliktstøtte. Du skal derfor heller ikke anmode den anden fagforening om konfliktstøtte, selv hvis du bliver det tilbudt. Du burde i øvrigt heller ikke få brug for anden form for  rådgivning  i den anden fagforening, idet du fortsat har fuld adgang til alle service-omåder i DJ. Undtaget  herfra  kan dog være specifikke spørgsmål vedr. konflikten.
  •  Dit medlemskab af AJKS (A-kassen) har intet med det her at gøre. Så du skal ikke melde dig  ind  i en anden A-kasse. Du bevarer dit fulde medlemskab i AJKS uden at du skal foretage dig noget

Når konfliktsituationen er overstået, gælder kontingentfritagelsen i den løbende måned plus opsigelsesperioden i den anden fagforening. Meddel på tofagforeninger@journalistforbundet.dk, at du har meldt dig ud og hvor lang tid opsigelsesperioden varer. Vedhæft dokumentation for udmeldelsen. Så genoptages kontingentbetalingen til DJ ved periodens udløb.

Vi er bekendt med, at fx Dansk Magisterforening i forbindelse med udmeldelsen og med henvisning til den overståede strejke/lockout kan kræve en bod på op til kr. 9.000 af DJ's medlemmer, selvom man ikke har gjort brug af DM's strejkekasse. DJ betaler ved udmeldelse umiddelbart efter afslutningen af konflikten i givet fald også denne bod for DJ's medlemmer.

Eksempler på udmeldelsesfrister:
 

Dansk Magisterforening

Du kan melde dig ud af DM med virkning fra et kvartals begyndelse og med tre måneders varsel, og det kan kun ske skriftligt.

Det vil sige, at du kan blive meldt ud pr. følgende datoer:

31. marts - hvis du har meldt dig ud 1. oktober – 31. december
30. juni - hvis du har meldt dig ud 1. januar – 31. marts
30. september - hvis du har meldt dig ud 1. april – 30. juni
31.december - hvis du har meldt dig ud 1. juli – 30. september

Djøf

Du kan melde dig ud skriftligt med dags varsel til den 1. i et kvartal.

HK

Slutning af indeværende måned + en måned

Kommentarer

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.